• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ֆինանսա-արդյունաբերական խմբՖինանսական հոսքերի կառավարումը տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում- ՀՀ նյութերով: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Միավոր:
73
Չափս:
187.0Kb

                 Ֆինանսա-արդյունաբերական խմբՖինանսական հոսքերի կառավարումը տնտեսական

                             ճգնաժամի պայմաններում- ՀՀ նյութերով
                                                   Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական բյուջեի ֆինանսական հոսքերի էությունը և նշանակությունը
1.1 Պետական բյուջեի դերը և նշանակությունը
1.2 Ֆինանսների դերը տնտեսական քաղաքականության մեջ

Գլուխ 2. Պետական բյուջեի ֆինանսական հոսքերի կառավարումը ՀՀ-ում
 2.1  ՀՀ Բյուջետային համակարգը  2009 թվականին
 2.2  Պետական բյուջեի եկամուտների կառավարումը  2009  թվականի տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում
 2.3 Պետական բյուջեի ծախսերի կառավարումը 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում

 Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
 


1.    Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին
2.    2008-2010թթ պետ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
3.    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ
4.    ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁ
5.    ՀՀ 2009 թ. պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների, ՀՀ 2009թ. պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2004 թ. փետրվարի 12-ի 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և ՀՀ պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին ՀՀ կառավարության 2008թ. դեկտեմբերի 25-ի N1573-Ն որոշում
6.    ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ՚, Դասագիրք, Լ. Բադանյան, Երեւան, Զան•ակ-97, 2007, էջ 347
7.    Յու. Դ. Ալավերդյան, Հայաստանի Հնրապետության բյուջետային համակարգը, «Տնտեսագետե, Երևան, 2003թ.:
8.    Финансы: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002г.
9.    www.armstat.am
10.    www.minfin.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar