• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մանկավարժություն

Ամբողջ հայտարարություները: 92
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 3100.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Դպրոցի կառավարման նպատակը, խնդիրները, սկզբունքները և •ործառույթները: Ներդպրոցական կառավարման համակարգը 1.1. Դպրոցի կառավարման նպատակը և խնդիրները 5 1.2. Դպրոցի կառավարման սկզբունքները 8 1.3. Դպրոցի կառավարման գոր...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով 2. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. А б р а м е н к о в а В. В. Социальная психология детства: разви...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1.Ամիրջանյան Յու. Ա., Բարոյագիտական զրույցներ, Երևան, ՙԼույս՚ 1988: 2.Ամիրջանյան Յու. Ա., Սահակյան Ա. Ս., Մանկավարժություն, գլուխ 23: 3.Բաբանսկի Յու. Կ., Մանկավարժություն, II հատոր ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 19...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Թմրադեղային կախվածություն Թմրամոլության սոցիալ-հոգեբանական պատճառները Թմրամոլության խոր պատճառները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կարելսկի Գ. Բ. Զինգերման Ի. Դասախոսություններ թմրամոլության խնդիրների մասին: 2. Ա. Դանի...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ռ Ե Ֆ Ե Ր Ա Տ Ֆակուլտետ` Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի Բաժին` Մաթեմատիկա Կուրս` Առաջին Առարկա` Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն Թեմա` Ժան-Ժակ Ռուսոյի բնական և ազատ դաստիարակության տեսությունը Կատարող` Մարիամ Գրիգորյան Դասախոս` Ա. Հակ...