• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մանկավարժություն

Ամբողջ հայտարարություները: 92
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն Ներդպրոցական վարահսկողության համակարգը Վերահսկողությունը դաստիարակության գործընթացում Ներդպրոցական վերահսկողություն Դասընթացի ուսումնական նյութի բովանդակության ընտրության և կազմակերպման սկզբունքները Դասընթացի խնդիրներները Ներդպրոցա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------- --3 1 Ներշնչանքի երևույթի բացահայտումը----------------------------- 4 2 Ներշնչանք, հիպնոս և համոզում---------------------------------- 5 3 Ներշնչանքի հիմնական տեսությունները-----...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Ուսուցման մեթոդների տեղը ու դերը մանկավարժական տեխնոլոգիական համակարգում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն ցանկ Ն. Ա. Կոնստանտինով, Ե. Ն. Մեդինսկի, Մ. Ֆ. Շաբայեվա, Մանկավարժության պատմություն, դասագիրք մանկավարժական ինստիտուտնե...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ուսուցման սկզբունքները ուսուցչակենտրոն և աշակերտակենտրոն մոտեցումներում և աշակերտների գործուն մասնակցությունը ուսուցման գործընթացում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Ա. Ռադուգինա: Հոգեբանություն և մանկավարժություն: Մ., 1997թ. 2. Վ. Ա. Սուխոմլիսնկի: ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Ուսուցչի դերը աշակերտի ուսուցման գործընթացում ԳԼՈՒԽ 2-րդ Աշակերտի իմացական հետաքրքրությունները որպես ուսուցման և զարգացման հիմք Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Доналдсон м. Интеллектуальная деятельность детей. – М., 19...
Նկար 1
Դրամ 600.00
Ուսուցչի դերը ներառական համակարգում Ընդհանուր առմամբ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության նպատակը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց իրենց ընդունակություններին, կարողություններին համապատասխան և առողջութ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ Ներածություն ................................................................................................................. 3 Գլուխ 1. Հոգեկանի զարգացման պայմանները և ՙհոգեկան առողջություն՚ հասկացությունը ................................