• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 421
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ագրեգատային և միջին ինդեքսներ Պլան Ներածություն Ագրեգատային ինդեքսներ Միջին ինդեքսներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Статистика (под ред. Елиссевой), М., 2002г. 2. Теория статистики (под ред. Р.А.Шмойловой), М., 2001г. 3. Общая теория статистики (под...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԱՀՀ բովանդակությունը, կառուցվածքը 2. ԱՀՀ հիմնական բաղադրիչները, ՀՆԱ 3. ՀՆԱ-ի հաշվարկման եղանակները 4. ՀԱԱ, ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր 5. Եկամտի մյուս ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ազգային հարստությունը որպես ազգային հաշիվների համակարգի կարևորագույն կատեգորիա Ներածություն Ազգային հարստության դասակարգումը, հիմնական տեսակները և գնահատումները. Հիմնական կապիտալ (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը: ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն -------------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ1. Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում 1.1 Ակտիվային գործառնությունների էությունն ու բովանդակությունը --...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգը Եզրակացություն Օգտգաործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965 2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 19...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն • ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԱԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ • ՀՀ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա Աշխատանքով բավարարվածության վրա ազդող գործոնները Գրականության ցանկ 1. Խոջաբեկյան Վ.Ե., Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում, Ե., 1998թ. 2. Կիրակոսյան...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը, էությունը, անհրաժեշտությունը 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի փուլերը 3. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայողական ոլորտում Եզրակացություններ և առաջարկությ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն ---------------------------------------------------------------------4 Գլուխ1. Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի ռեզերվների տնտեսական բովանդակությունը ---------7 1.1 Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի սոցիալ-տն...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշխատանքի արտադրողականություն Պլան Ներածություն Աշխատանքի արտադրողականություն հասկացությունը Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման գործոնները: Աշխատանքի արտադրողականության աճի ռեզերվները: Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Экономика труда. ...