• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հարկային համակարգ

Ամբողջ հայտարարություները: 11
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 2 Հարկերը և նրանց դասակար•ումը 3 ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ 6 ԱԱՀ-ի հարկվող օբյեկտներն ու սուբյեկտները 7 ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնությունները 12 ԱԱՀ-ի հարկվող շրջանառությունը և տոկոսադրույքները 17 ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ -------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1.1 Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և նրանց առանձնահատկությունները-------5 1.2 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 1. Հարկերի ընդհանուր բնութագիրը 5 2. Հարկման սկզբունքները 7 3. Գույքահարկը որպես տեղական բյուջե մուտքագրվող հարկատեսակ 9 Եզրակացություն 18 Օգտագործված գրականություն 19 Օգտագործված գրականություն 1. Լ. Բադանյան ՙ ֆինանսներ,...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1.ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՎԵՐԸ 2.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 3.ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4.ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5.ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.Р³Ы³лп³ЭЗ Р³Эс³е»пбхГЫ³Э П³й³н³сЩ³Э С³Щ³П³с•Б 2....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող հարկային քաղաքականության ընդհանուր դրույթները Օգտագործված Գրականություն 1. “Էկոնոմիկա և իրավունք" N11 2001թ. 2. "Էկոնոմիկա" N1 1999թ. N4 2000թ. 3. "ՀՀ վիճակա•րության տարեգիրք" ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Հարկային բեռը, էությունը, ընդհանուր նկարագիրն ու առանձնահատուկ տարրերի բնութագրությունը 7 1.1. Հարկային բեռի էությունը, առանձնահատկությունները հարկային քաղաքականության համակարգում 1.2. Հարկային բեռի գնահատման մոտ...
Նկար 1
Դրամ 7000.00
Հարկային քաղաքականությունը ՀՀ ՓՄՁ ոլորտում Բովանդակություն Ներածություն 3 Գլուխ 1. ՓՄՁ ոլորտը համաշխարհային տնտեսությունում 1.1 ՓՄՁ ոլորտը և դրա դերը համաշխարհային տնտեսությունում 5 1.2 ՓՄՁ ոլորտի հարկային քաղաքականության միջազգային փորձը 15 Գլուխ 2. Փ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը և դերը տնտեսության պետական կարգավորման մեջ Գրականության ցանկ 1. Пособие по налогам” Д. Г. Черника 2000г. 2. “Пособие по налоговой политике” под ред. П. Шома МВФ 1995г. 3. “Финансово налоговое у...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Հարկերի ընդհանուր բնութագիրը 2. Եկամտահարկի էությունը, հարկ վճարողները և հարկվող օբյեկտը 3. Հարկվող եկամուտը և եկամտահարկի դրույքաչափերը 4. Եկամտահարկի հաշվարկման և վճարման կարգը 5.Հայաստանում և զարգացած երկրներում կիրառվող եկամտահ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն. 2 Գլուխ 1. Ռենտայի պայմանագիր հասկացությունը և հիմնական տարրերը. 5 1.1 Ռենտայի պայմանագրի առարկան, հասկացությունը և ձևերը. 5 1.2 Ռենտայի պայմանագրի օբյեկտը և սուբյեկտը. 15 Գլուխ 2. Ռենտայի պայմանագրի առանձին տեսակները. 19 ...