• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Համաշխարհային տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 31
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգը Եզրակացություն Օգտգաործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965 2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 19...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------էջ 3 Գլուխ 1 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 1.Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները--------------էջ 6 2.Առևտրային բանկերի սեփական միջոցները (կապիտալը)-----...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արդի գլոբալացման խնդիրների բնորոշ գծերը Կողմնակիցները, հակառակորդները և գաղափարական ոգեշնչողները 1. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2005; 2. Տնտեսագիտության տեսութ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Արտադրական ծրագրի իրացման վերլուծության առաջադրանքների կատարման ընդհանուր գնահատականնեը Արտադրական ծրագրի, անվանացանկի և տեսականու վերլուծությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականություն 1. Աշոտ Մարկ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1.ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության ընդհանուր բնութագիրը և արտաքին առևտրի ռեժիմը 2.ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը և քաղաքական աշխարհագրությունը 3.ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիր...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն........................................................................................................3-4 Գլուխ 1. Համաշխարհային տնտեսությունը և միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան......................................................
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն........................................................................................................3-4 Գլուխ 1. Համաշխարհային տնտեսությունը և միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան................................................................
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Գլոբալիզացիա Գրականության ցանկ 1. Торкунов А. В.,“Междунородные экономические отношения”, М., 2005 2. World Trade Report 2003. P. 47. 3. Красавина, “Мировая экономика”, М., 2001 4. Бек У., Что такое глобализация. Ошибки глобализ...