• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ռեֆերատների բանկ

Ամբողջ հայտարարություները: 1059
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ֆինանսների էությունը և առաջացման նախադրյալները Օգտագործված գրականության ցանկ 1. « Ֆինանսներ և վարկ» Լ. Հ. Բադանյան, Կ.Հ Աբգարյան, Ա.Բ. Սալնազարյան. Ալավերդյան, Ա.Վ. Մաթևոսյան, Կ.Ա. Միքայելյան, 2003 2. «Ֆինանսական կայունության, գործարա...
Նկար 1
Դրամ 1800.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 1.Ներածություն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.Ֆինանսների կառավարման էությունը և մարմինները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.Ֆինանսական քաղ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ֆիրմային ոճ Ներածություն Ֆիրմային ոճի հասկացությունը և հիմնական տարրերը Ապրանքային մակնիշի մշակումը և գրանցումը Հասկացություն բրենդի մասին Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ф.Котлер,Маркетинг Менеджмент,2005г., 2. А.М.Годин, Маркетинг՚200...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան 1. Ներածություն 2. Ֆրանց Կաֆկա 3. Ֆրանց Կաֆկայի ստեղծագործական կյանքը 4. ՙԴատավարություն՚ և ՙԿերպարանափոխությունը՚: 5. Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Ֆրանց Կաֆկա ՙԴատավարություՆ՚: Երևան 1991 2. hy.wikipedia.org
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Ֆրանց Կաֆկայի ՙԴատավարություն՚ վեպում ԳԼՈՒԽ 2-րդ Մեղքի և պատժի խնդիրը ՙԴատավարություն՚ վեպում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ 1. Կաֆկա Ֆրանց, Դատավարություն, Երևան, 1991թ. 2. Գրականագիտական հանդես, Երևան,...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Բանկերի գործունեության վերլուծությունը և գնահատման ցուցանիշները (բացարձակ և հարաբերակցական) համակարգերը 2. Բանկային ռեյտինգները, որպես բանկերի գործունեության գնահատման մեղանիզմներ 3. Բանկերի գործունեության գնահատման մեխանիզմները 4. ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին ՙԴոն Ժուան՚ կատակերգության ընդհանուր բնութագիրը ԳԼՈՒԽ 2-րդ Կրոնական մտածողության ծաղրը ՙԴոն Ժուան՚ պիեսում Եզրակացության Գրականության ցանկ 1. Արտամոնով Ա, Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1986 2. Բախչինյան Հ, ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Նախաբան 1. ՙԿավալյեր Գլյուկ՚ և ՙԴոն Ժուան և ՙԿավալյեր Գլյուկ՚ նովելների ընդհանուր բնութագիրը 2. Նովելների գեղարվեստական առանձնահատկությունները Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1985թ. 2. Набоков В.,...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն.........................................................................................3 Գլուխ 1. ՙՄանկավարժական տեխնոլոգիա՚ հասկացության գիտական հիմնավորումը...................................................................