• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Տնտեսագիտություն
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն, հաշվապահություն, մենեջմենթ, Ապրանքագիտություն, Վիճակագրություն, Բիզնես պլան, Բիզնեսի կառավարում, Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ), Աշխատանքի տնտեսագիտություն, Համաշխարհային տնտեսագիտություն, Ֆինանսներ և վարկ, Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում, զբոսաշրջություն և տուրիզմ և այլն:

1. Բաժնետիրական ընկերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2. Ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման արդի հիմնախնդիրների վերլուծությունը ՀՀ-ում
3. Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականություն
4. Ձեռնարկության շահույթի բաշխումը
5. Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
6. Փոքր բիզնեսի կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը էներգոմատակարարման բնագավառում
7. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
8. Բանկային մարքեթինգի էությունը
9. Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն
10. Մարքեթինգի կառավարման գործընթացը
11. Առևտրային բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման պայմանները
12. Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները
13. Բանկային աուդիտ
14. ՀՀ բանկային համակարգի բնութագիրը
15. Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում
16. Հարկային բեռը ՀՀ-ում
17. Հարկային համակարգի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
18. Վարկային կազմակերպությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
19. Հարկային համակարգի խնդիրները ՀՀ-ում
20. Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները Հայաստանում
21. Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
22. Սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպման դինամիկան ՀՀ-ում
23. Տրիկոտաժե արտադրանքի արտադրությունը
24. Համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը հաշվապահության մեջ
25. Պաշարների հաշվառումը շինարարական կազմակերպություններում
26. Մաքսային հսկողության դերը ՀՀ-ում
27. Կառավարման կուլտուրայի էությունը
28. Կադրային քաղաքականության մշակումը և անցկացումը ֆիրմայում
29. Կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության
30. բարձրացման ուղիներն ու միջոցները ԲՈՒՀում
31. Ռազմավարական կառավարման առանձնահատկությունները կապի ձեռնարկություններում
32. Ղեկավար ենթակա փոխհարաբերությունները կազմակերպությունում
33. Պ. Ստոլիպինի ագրարային բարեփոխումները
34. Աշխատատեղերի բնութագիրը և դրանց դասակարգումը
35. Արժութային վերահսկողություն
36. Զբաղվածությունը ՀՀ-ում
37. Բաժնետիրական ընկերությունների հիմնախնդիրները
38. Բիզնես-պլանի էությունը և անհրաժեշտությունը
39. Պարտավորության հասկացությունը և դադարման հիմքերը
40. ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն
41. Պետության դրամավարկային քաղաքականությունը,
42. նրա ուղղություններն ու մեթոդները
43. Ձեռնարկությունների մասնավորեցման արտասահմանյան փորձը
44. Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
45. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և նրա հիմնական ուղղությունները
46. Համաշխարհային տնտեսության ենթակառուցվածքների դերը ՀՀ գործարար համագործակցության զարգացման գործում
47. Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը, գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները
48. ՀՆԱ-ն` որպես հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշ
49. Կադրային քաղաքականության իրականացումը
50. Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների բնութագրումը
51. Մեծածախ առևտրական բազայի գործունեությունը
52. Փոխարժեքի և տնտեսական աճի կապակցվածությունը
53. Սեփականության բովանդակությունը
54. Շահութահարկի բովանդակությունը և զարգացման փուլերը
55. ՙՇուկայական տնտեսության ձևավորման ազդեցությունն աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքի և շարժունակության վրա՚ կատարվում է Երևան քաղաքի օրինակով
56. Շուկայական տնտեսության ձևավորման ազդեցությունն աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքի վրա
57. Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
58. Տնտեսական ճգնաժամի առաջացման պատճառները
59. Միջազգային Վալյուտավարկային Հարաբերություններ