• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով:
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Ֆիզիկա: Քիմիա: Մաթեմ:

1. Ոչ գծային ուժեղացում
2. Նվազագույն քառակուսիների մեթոդի նախադրյալները
3. Դինամիկայի շարքերի հանդերձման մեթոդները և եղանակները
4. Կառուցման վայրի հիմնավորում,
5. Տեղեկություններ կերամիկական աղյուսի մասին
6. Հումքանյութերի քիմիական բաղադրությունը և նրանց նկարա•րությունը
7. Կերամիկական զանգվածի կազմության հաշվարկը
8. Արտադրության նյութական հաշվեկշռի կազմում
9. Տեխնոլոգիական սխեմայի նկարագրությունը
10. Տեխնոլոգիական սարքավորումների հաշվարկը և ընտրությունը
11. Կավի բունկերի հաշվարկը
12. Կոլոիդի դիսպերսվածության աստիճանը
13. Կոլոիդային լուծույթների ստացումը
14. Զոլերի կառուցվածքը և կոլոիդների մաքրումը
15. Կոլոիդների մոլեկուլյար-կինետիկական հատկությունները
16. Կոլոիդ լուծույթների օպտիկական հատկությունները
17. n-րդ կարգի որոշիչների սահմանումը
18. n-րդ կարգի որոշիչների հատկությունները
19. Մատրիցների հավասարություն: Մատրիցների նկատմամաբ գծային գործողություններ
20. Մատրիցների բազմապատկումը
21. Թեորեմ մատրիցի ռանգի մասին
22. n անհայտներով m գծային հավասարումների համակարգերի համար Կրամերի կանոն
23. Կրոնեկերի-Կապելլի թեորեմը
24. n անհայտներով m համասեռ հավասարումների համակար•եր
25. Պինդ մարմինների լարված և դեֆորրմացված վիճակները
26. Տիտանի ենթախմբի տարրերը
27. Տիտանի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
28. Տիտանի, ցիրկոնիումի և գրաֆինիումի միացությունները
29. Տիտանի կիրառությունները
30. Ակուստիկայի տեսական հիմունքները
31. Գծային ակուստիկայի սահմանումն ու հիմնական առնչությունները
32. Վազող ալիքների պարզագույն տեսակները
33. Մոտավորություններ և մոդելներ
34. Տարածված հարմոնիկ աղբյուրներ և հարթ ալիքների անկյունային սպեկտրերը
35. Տարածված աղբյուրների ճառագայթման ոչ ստացիոնար դաշտեր
36. Միաչափ ալիքային շարժում
37. Առանց կորուստների հեղուկ միջավայրերում ոչ գծային էֆֆեկտները
38. Հիմնական հավասարումները սիմետրիկ մարմինների համար
39. Հաստապատ գլանի մակերեվույթի կետերի տեղափոխությունները և լարումները
40. Լարումների որոշումը բաղադրյալ խողովակներում
41. Բաղադրյալ կոնական խողովակների ամրության մասին

42. Գլանային մարմինների սահմանային վիճակները
Գլանական խողովակը ներքին ճնշման,առանցքային ուժի և պտտող մոմենտի ազդեթության տակ
43. Գլանական խողովակը շոշափող ուժերի ազդեցության տակ
44. Կոնական խողովակը նորմալ և շոշափող ուժերի ազդեցության տակ
45. Կոնական խողովակը տարանջատված ուժերի ազդեցության տակ
46. Կոնական խողովակը նորմալ և շոշափող ուժերի ազդեցության տակ
47. Կոնական խողովակը ներքին ճնշման և շրջապատող ուժերի ազդեցության տակ
48. Կոնական խողովակը ներքին ճնշման և շրջափակող շոշափող ուժերի ազդեցության տակ
49. Գադոլինի սկզբունքը կոնական խողովակների համար
50. Ուլտրաձայնային ալիքների ընդհանուր բնութագրումը
51. Ուլտրաձայնային ալիքների տարածումը, անդրադարձումն և կլանումը
52. Ուտրաձայնային ալիքների տեսանելի դարձնելու ընդհանուր սկզբունքները
53. Ուլտրաձայնային տեսանելիության էխո-իմպուլսային մեթոդները
54. Ուլտրաձայնային տեսանելիության այլ մեթոդներ
55. Ուլտրաձայնային տեսանելիության չափման սարքավորումները
56. Աչքի միջով ուլտրաձայնային ալիքի կլանման, մարման և անցման ունակությունները
57. Տեսողության սրությունը և պայծառության ընկալումը
58. Ժամանակային գործոնը տեսողական ընկալման մեջ
59. Ռադիոհաճախականային կոաքսիալ կաբելների կառուցվածքը
60. Կաբելի ներքին հաղորդիչը
61. Կաբելի մեկուսիչը
62. Արտաքին հաղորդիչը
63. Էլեկտրական երևույթները կաբելում և նրա առաջնային պարամետրերը
64. Կաբելի երկրորդային պարամետրերը
65. Ֆոլգայապատված թաղանթով ռադիոհաճախականային կոաքսիալ կաբելի էլեկտրական պարամետրերի հաշվարկ
66. Առաջնային պարամետրերի հաշվարկ
67. Երկրորդային պարամետրերի հաշվարկ
68. Էկրանավորման մարման հաշվարկ
69. Կաբելի պատրաստման տեխնոլոգիան
70. Մետաղալարի կլայեկումը
71. Կաբելի մեկասապատումը
72. Կաբելի էկրանավորման և պատյանապատման համատեղ վերադրումը
73. Կոաքսիալ ռադիոհաճախականության կաբելների էլեկտրական պարամետրերի չափման մեթոդները