• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
միջազգային հարաբերություններ և կազմակերպություններ

1. Ռուսաստանի տնտեսության զար•ացման նախադրյալները
2. Ռուսաստանի տնտեսության արդի վիճակը,հիմնական բնութա•րիչները
3. Ռուսաստանը և միջազ•ային տնտեսական կազմակերպությունները
4. Ռուսաստանի տնտեսության և համամոլորակային տնտեսական համակար•ի հիմնական սուբյեկտների փոխկախվածությունը
5. Ռուսաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման հնարավորությունները
6. Համաշխարհային բանկերի խումբը
7. Համաշխարհային բանկերի կառուցվածքը
8. Համաշխարհային բանկերի •ործունեությունը և զար•ացման միտումները
9. Միջազ•ային առևտրի հիմնադրույթները
10. Կանադայի տնտեսական համակար•ի ընդհանուր բնութա•իրը
11. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային կար•ավորման առանձնահատկությունները Կանադայում
12. Կանադայի և ՀՀ տնտեսական համակար•երի համեմատական բնութա•իրը
13. Դանիայի տնտեսության ընդհանուր բնութա•իրը
14. Դանիայի արտաքին տնտեսական կապերը
15. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերը և համա•ործակցությունը Դանիայի հետ
16. Ավստրալիայի տնտեսական համակար•ի ընդհանուր բնութա•իրը
17. ՀՀ և Ավստրալիայի տնտեսական կապերը
18. Միջազ•ային կազմակերպության հասկացությունը
19. Միջազ•ային կազմակերպության դասակար•ումը
20. Միջազ•ային վարկը որպես համաշխարհային տնտեսության ներուժի բաղկացուցիչ տարր
21. Աշխատանքի միջազ•ային կազմակերպությունների երաշխավորությունների նշանակությունը պետութունների համա•ործակցության կազմակերպման •ործում
22. ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսությունը որպես տնտեսության սեկտոր
23. ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսական քաղաքականությունը
24. ԱՄՆ-ի և Հայսատանի գյուղատնտեսության համեմատական բնութագիր
25. Գերմանիայի ֆինանսական համակար•ի առանձնահատկությունները:
26. Արտաքին հարաբերությունների մարմիններ հասկացությունը
27. Ազատ տնտեսական •ոտիների նախադրյալները ՀՀ-ում
28. Համաշխարհային պարտքային ճ•նաժամը և ՀՀ արտաքին պարտքը
29. Ազատ տնտեսական •ոտիների զար•ացումը օֆշորային կենտրոնների օրինակով
30. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպություն
31. Արժույթի միջազ•ային հիմնադրամ
32. ՀՀ դաշնակցությունը միջազ•ային կազմակերպություններին և դրանց ազդեցությունը
33. Համաշխարհային բանկ
34. Համաշխարհային տնտեսությունը և միջազ•ային տնտեսական ինտե•րացիան– 10 էջ
35. Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները– 10 էջ
36. Գլոբալացման •ործընթացը և Հայաստանը– 10 էջ
37. ՀՀ-ում 2004 թվականի վալյուտավարկային քաղաքականության հիմնական խնդիրներն ու ուղղություններ – 10 էջ
38. Միջազ•ային կորպորացիաները և մոնոպոլիաները որպես վերազ•ային կորպորացիաների զար•ացման նախատիպ – 10 էջ
39. Վերազ•ային կորպորացիաների հասկացությունը և բնորոշ •ծերը – 10 էջ
40. Վերազ•ային կորպորացիաների կառուցվածքը և առաջացման պատճառները – 10 էջ
41. Վերազ•ային կորպորացիաների տնտեսական քաղաքականության ժամանակակից միտումները – 10 էջ
42. Արդյունաբերական հեղաշրջումը ԱՄՆ-ում – 10 էջ
43. ԱՄՆ-ի վերածումը աշխարհի առաջատար տերության 1871-1913թթ: ԱՄՆ-ի սոցիալ-տնտեսական աճը և այն պայմանավորող •ործոնները – 10 էջ
44. ԱՄՆ-ի •յուղատնտեսությունը 1871-1913թթ – 10 էջ
45. Առաջին համաշխարհային պատերազմը և ԱՄՆ-ը – 10 էջ
46. Միջազ•ային առևտուրը որպես ՄՏՀ առավել զար•ացած ձև: Միջազ•ային առևտրի հիմնադրույթները – 10 էջ