• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Մանկավարժություն: Մանկավարժական հոգեբանություն:

1. Աշակերտի գնահատում
2. Խոսքի և մտածողության զարգացումը
3. Հաղորդակցումը և ծառայության մատուցումը որպես արվեստ
4. Աշխատանքային դաստիարակություն
5. Գևոր•յան ճեմարանը որպես կրթական օջախ
6. Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը
7. Մարդկային հարաբերություններր դպրոցում
8. Ուղեղային կաթվածով երեխաներ
9. Խառը ուսուցման առանձնահատկությունները
10. Դեռահասության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը
11. Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին
12. Մամուլի ժանրեր
13. Երեխաների իրավական դաստիարակություն
14. Համաշխարհային խաղերի ազդեցությունը երեխաների վրա
15. Մարդու բնույթի հիմնախնդիրները
16. Ընդունակությունների բնութագիրը
17. Դիդակտիկայի սկզբունքները
18. Գրադարանային ծառայություն
19. Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում
20. Պրոբլեմային ուսուցում
21. Խաղը որպես գործունեության տեսակ նախադպրոցական տարիքում
22. Անհատի քաղաքական-սոցիալական էությունը
23. Կոլեկտիվի կառավարում
24. Մեկնաբանությունը հայկական մամուլում
25. Կոմունիկացիաների էությունը
26. Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը
27. Դպրոցի դերը և մարդկանց հետ շփումը երեխայի անձի ձևավորման մեջ
28. Կրթության բովանդակությունը ՀՀ-ում
29. Մանկավարժի ընդունակությունների ձևավորումը
30. Ուսուցչի դերը երեխայի իմացական համակարգում
31. Դասվարական տակտի կարևորությունը
32. Ուսուցչի դերը աշակերտի ուսուցման գործընթացում
33. Դպրոցի կառավարում
34. Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության առանձնահատկությունները