• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Տնտեսագիտության (Ապրանքագիտություն, Աշխատանքի շուկա և գործազրկություն)

1. Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում: Ռեֆերատ 14 էջ


2. Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարկետինգ: Կուրսային աշխատանք 17 էջ


3.Մարդկային կապիտալ: Կուրսային աշխատանք 25 էջ


4. Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը արտադրության կազմակերպման գործում:Կուրսային աշխատանք 30 էջ
պլան Ներածություն 1. Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը արտադրության կազմակերպման •ործում 2. Աշխատատեղ հասկացությունը, նրա դասակար•ումը և կազմակերպումը 2.1. Օժանդակ բանվորների աշխատատեղերի կազմակերպման առանձնահատկությունները 2.2. Օժանդակ բանվորների սպասարկման ու կազմակերպման և նրա •ործելու ապահովման համակար•ի ընտրությունը 3. Օժանդակ բանվորների աշխատատեղերի կազմակերպման մակարդակի •նահատումը և ռացիոնալացումը Եզրակացություններ և առաջարկություններ5.Աշխատուժի շուկայի առանձնահատկությունները: Կուրսային աշխատանք 25 էջ
ՊԼԱՆ Ներածություն 1 .Աշխատուժի շուկայի առանձնահատկությունները 2.Գործազրկության պատճառները և տեսակները 3. Լրիվ զբաղվածության հիմնադրույթը Վերջաբան6. ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԵՐԸ: ՕՈՒՔԵՆԻ ՕՐԵՆՔԸ, ՖԻԼԻՊՍԻ ԿՈՐԸ: Կուրսային աշխատանք 37 էջ
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԵՐԸ: ՕՈՒՔԵՆԻ ՕՐԵՆՔԸ, ՖԻԼԻՊՍԻ ԿՈՐԸ Պ Լ Ա Ն I. Զբաղվածությունը և gործազրկությունը 1.Գործազրկության գնահատումը տնտեսական աճի տեսանկյունից 2.Լրիվ զբաղվածություն կամ •ործազրկության բնական մակարդակ: Զբաղվածության մոդելները 3.Գործազրկության պատճառները և հետևանքները: Աշխատանքի շուկայի ենթակառուցվածքը II. Գործազրկության ձևերը 1.Ֆրիկցիոն •ործազրկություն 2. Կառուցվածքային գործազրկություն 3. Ցիկլային •ործազրկություն III. Oուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը 1. Oուքենի օրենքը 2. Ֆիլիպսի կորը IV. Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1. Զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2. Զբաղվածության քաղաքականությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Հայաստանի Հանրապետությունում •ործազրկության վերաբերյալ վիճա•րական տվյալներ:Աշխատուժի շուկայի առանձնահատկությունները: Կուրսային աշխատանք 25 էջ
ՊԼԱՆ Ներածություն 1 .Աշխատուժի շուկայի առանձնահատկությունները 2.Գործազրկության պատճառները և տեսակները 3. Լրիվ զբաղվածության հիմնադրույթը ՎերջաբանԱշխատավարձի էությունը, տեսակները: Կուրսային աշխատանք 38 էջ
Պ Լ Ա Ն Ներածություն 1. Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները 2. Աշխատավարձի ձևերը և համակար•երը ա) տարիֆային համակար• 3. Աշխատավարձի ձևերի և համակարգերի արդյունավետ կիրառման պայմանները 4. Աշխատավարձի կատարելա•ործման ուղիները և տնտեսության արդյունավետությունը արդի փուլում Ձեռնարկության օրինակ Եզրակացութուն


Աշխատանքի շուկան և նրա կառուցվածքը: Կուրսային աշխատանք 25 էջԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ: Կուրսային աշխատանք 28 էջ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 3. ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 4. ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 5. ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ: Կուրսային աշխատանք 20 էջ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Նորմա, նորմատիվ հասկացությունների տնտեսական էությունը և բովանդակությունը - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 2. Աշխատանքի նորմաների տեսակները և դասակար•ումը - - - - - - - - --8 3. Աշխատանքի նորմաների օ•ատ•ործումը աշխատանքի ու աշխատավարձի կազմակերպման բնա•ավառում - - - - - - - - - - - - - -14 Եզրակացություններ և առաջարկություններ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20


Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծությունը: Կուրսային աշխատանք 22 էջ
Պլան Ներածություն 1. Մարդկային և ոչ մարդկային ռեսուրսներ: 2. Աշխատանքային ռեսուրսների պահանջարկը: 3. Աշխատանքային ռեսուրսների առաջարկը: 4. Հաստատուն ռեսուրսների հետ փոփոխվող ռեսուրսների օ•տա•ործումը: Եզրակացություն