• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Հոգեբանություն

1.Մարդու և կենդանիների հոգեկանի համեմատական ուսումնասիրությունը: Ռեֆերատ 12 էջ
Համեմատական հո•եբանության առարկան և մեթոդները Մարդու և կենդանիների հոգեկանի համեմատական ուսումնասիրությունը 1. Մարդու •իտակցության ծա•ման և հո•եկանի էվոլյուցիայի ընդհանուր տեսություններ 2. Համեմատա-հո•եբանական հետազոտությունները առաջնային հո•եբանական ուղղություններում 3. Տեսական պատկերացումները առանձին հո•եբանական կառուցվածքի վերաբերյալ Էվոլյուցիայի զարգացման տարբեր մակարդակներում առանձին հո•եկան •ործընթացների համեմատական ուսումնասիրությունը Մարդու և բարձրա•ույն կենդանիների օնտոգենեզի համեմատական հետազոտություններ Գրականության ցանկ:2. Ուսում և մտավոր զարգացում
Պ Լ Ա Ն 1. Նախաբան Ուսում և մտավոր զարգացում Գրականություն ցանկ:3.Հիշողության տեսություն: Կուրսային աշխատանք: 23 էջ
Հիշողության տեսություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Հիշողության հո•եբանական տեսությունների վերլուծություն ԳԼՈՒԽ 2-րդ Հիշողության փոխանցելիության հիմնահարցը Եզրակացություն Գրականության ցանկ: