• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Իրավագիտություն, իրավունք
1. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում: Կուրսային աշխատանք: 22 էջ
Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Քրեական օրենքի •ործողությունը ժամանակի ընթացքում - - - - - 5 2. Հանցանքը կատարելու ժամանակի հասկացությունը և դրա որոշման անանձնահատկությունը տարբեր հանցա•ործությունների հետ կապված - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 3. Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18 Վերջաբան - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -232. ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏներ: Ռեֆերատ: 18 էջ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու քրեաիրավական նորմերը և կոլիզիան: Կուրսային աշխատանք: 28 էջ
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու քրեաիրավական նորմերը և կոլիզիան Աշխատանքային պլան Նախաբան 1. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը և տեսակները, 2. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու տեսակների մրցակցությունը է կոլիզիան, 3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի կատարելա•ործման ուղղիները վերջաբան Գրականություն4. Հարկային իրավունք: Կուրսային աշխատանք: 23 էջ
Ներածություն Եկամտահարկ Շահութահարկ Ավելացված արժեքի հարկ Ակցիզային հարկ Գույքահարկ Հողի հարկ Հաստատա•րված վճարներ Պարզեցված հարկ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՎԵԼ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Ա. Հ. Խաչատրյան << Հարկային Իրավունք>> Երևան 2003 2. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն Երևան 1995