• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Ներբեռնումներ: 536
  • Դիտումներ: 2552
  • Էկոլոգիա (Բնապահպանություն)
  • 22/Մայիս/2010

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


1    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
1.1    Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր    
1.1.1    Աշխարհագրական դիրքը    
1.1.2    Կլիման    
1.1.3    Ջրային ռեսուրսները    
1.1.4    Երկրաբանական կառուցվածքը    
1.1.5    Հողերը  
1.2    Էկոլոգիական բնութագիր   
1.2.1. Հիմնական բուսական համակեցությունները   
1.2.2. Ֆլորան   
1.2.3. Ֆաունան    
1.3    ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ    
1.3.1.    Բնակչությունը    
1.3.2.    Սոցիալական վիճակը    
1.3.1.1    Արտագաղթը    
1.3.2.2. Գործազրկությունը և աշխատանքով ապահովվածությունը    
1.3.2.3. Սոցիալական ապահովագրություն   
1.3.2.4. Սպառողական զամբյուղը    
1.3.3.    Քաղաքի տնտեսությունը    
1.3.3.1. Արդյունաբերությունը    
1.3.3.2. Տրանսպորտը և տրանսպորտային ցանցը   
1.3.2.3. Առևտրի և սպասարկման ոլորտը    
1.3.4.    Քաղաքի ինֆրակառուցվածքը    
1.3.4.1. Կոմունալ տնտեսություն    
1.3.4.2. Ջրմուղ-Կոյուղու համակարգ   
1.3.4.3. Հեռահաղորդակցությունը   
1.3.4.4. Էներգամատակարարումը    
1.3.4.5. Գազիֆիկացումը    
1.3.5.    Առողջապահությունը    
1.3.6.    Գիտություն,  կրթություն, մշակույթ    
1.3.7.    Ոչ կառավարական կազմակերպություններ    
1.3.8.    Զանգվածային լրատվամիջոցներ    
1.3.9.    Քաղաքի տեսարժան վայրերը   
2    ՔԱՂԱՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ    
2.1    Ընդհանուր բնութագիրը    
2.1.1.    Ջրային ռեսուրսների որակը    
2.1.1.1. Մակերևութային և ստորգետնյա ջրեր   
2.1.1.2.   Խմելու ջուր և ոռոգման համակարգ    
2.2    Հողային  ռեսուրսներ    
2.3    Թափոնների կառավարում   
2.3.1 Աղբավայրեր    
2.1.2.    Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների աղբահանություն    
3    ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ    
3.1    Մթնոլորտային արտանետումներ    
3.1.1. Արդյունաբերական արտանետումներ    
3.2    Հողերի աղտոտում    
3.3    Կոշտ թափոններ    
3.4    Հոսքաջրեր    
3.5    Մասնավոր սեկտորում պեստիցիդների և թունաքիմիկատների օգտագործում    
4    ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ    
4.1    Բժշկական ծառայության համակարգը    
4.2    Ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածվածությունը   
5    ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ  
6    ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ   
7    ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԳԼՈԲԱԼ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ    


Մեկնաբանություններ նյութին: 1

avatar
#1. Astxik в 19:58 (26/Սեպտեմբեր/2010) Spam
shnorhakalutyun
avatar