• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Վարկավորման գործառնությունների կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով

  • Ներբեռնումներ: 258
  • Դիտումներ: 1523
  • Բանկային համակարգ
  • 15/Սեպտեմբեր/2017

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն


Ներածություն
Գլուխ 1.  Վարկավորման գործառնությունների բնույթը և նշամակությունը ՀՀ բանկային համակարգում

1.1.    Վարկավորման գործառնությունների ընդհանուր բնութագիրը
1.2.    Վարկային գծի էությունը և առանձնահատկությունները
1.3.    Վարկային գործառնությունների զարգացման հեռանկարները արտասահ-մանյան բանկային պրակտիկայում և ՀՀ-ում
1.4.    ՀՀ Կենտրոնական բանկը որպես վերջին ատյանի վարկատու


Գլուխ 2. Վարկային ռիսկի կառավարման և վարկային պորտֆելի դիվերսիֆի-կացման առանձնահատկությունները ՙԱնելիք բանկ՚ ՍՊԸ-ում


Վերջաբան

Օգտագործված  գրականության ցանկ


Բանկային համակարգը շուկայական տնտեսության կարևորա•ույն բաղկա-ցուցիչ կառուցվածքներից է, որի առաքելությունը հանդիսանում է տնտեսությա¬նը դրամական միջոցներով անխափան կերպով մատակարարումը, տնտեսության զարգացման աճի տեմպերի ապահովումը, առևտրային բանկերի և այլ ֆինան-սավարկային հաստատությունների արդյունավետ •ործունեության համար անհ-րաժեշտ պայմանների ապահովումը և, վերջին հաշվով, երկրի ֆինանսական սեկտորի •ործունեության կայունացումը:
ՀՀ-ում բանկային համակարգն ունի համեմատաբար երիտասարդ փորձ, քանի որ այն, որպես ինքնուրույն ֆինանսավարկային ինստիտուտ, ձևավորվել է 1993 թվականից սկսած, երբ հայկական դրամն առաջին անգամ մտավ շրջանա¬ռության մեջ, իսկ ՀՀ Կենտրոնական բանկն սկսեց իրականացնել ինքնուրույն դրամավարկային քաղաքականությունը:
 


Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar