• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հռոմեական մասնավոր իրավունք

  • Ներբեռնումներ: 493
  • Դիտումներ: 4247
  • Իրավագիտություն
  • 10/Ապրիլ/2014

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Թեմատիկ պլան 
ԹԵՄԱ 1. Հռոմեական իրավունքի առարկան, մեթոդը, համակարգը և զարգացման հիմնական փուլերը    
¢1.1. Հռոմեական իրավունքի պատմական և ժամանակակից նշանակությունը  
¢1.2. Հռոմեական իրավունքի ձևավորումը և զարգացման հիմնական փուլերը 
¢1.3. Հռոմեական իրավունքի համակարգը     
ԹԵՄԱ 2. Հռոմեական իրավունքի աղբյուրները և համակարգումը (կոդիֆիկացիան)     
¢2.1. Հռոմեական իրավունքի աղբյուրները     
¢2.2. Հռոմեական իրավունքի համակարգումը և ընդօրինակումը     
ԹԵՄԱ 3. Հանրային իշխանության հիմնական իստիտուտները     
¢3.1. Պետականության ձևավորումը և զարգացումը Հին Հռոմում    
¢3.2. Թագավորական շրջան    
¢3.3. Հանրապետական կարգերը Հին Հռոմում    
¢3.4. Միապետության ժամանակաշրջան     
ԹԵՄԱ 4. Քրեական իրավունքի և քրեական աատվարության հիմնական գծերը     
ԹԵՄԱ 5. Իրավունքների պաշտպանութունը (Հայցեր): Քաղաքացիական դատավարության բնորոշ գծերը     
¢5.1.Պետական դատարանի առաջացումը     
¢5.2. Քաղաքացիական դատարանի բաժանումը jus և judiciumi-ի     
¢5.3. Ընդհանուր հասկացություն լեգիսակցիոն, ֆորմուլար և էքստրաօրդինար դատավարությունների մասին      
¢5.4. Հայցերի հասկացությունը և տեսակները     
¢5.5. Պրետորական պաշտպանության հատուկ միջոցները     
¢5.6. Հայցային վաղեմություն    
ԹԵՄԱ 6. Մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Քաղաքացինրի իրավական դրությունը     
¢6.1. Անձի իրավունակության հասկացությունը    
¢6.2. Հռոմեական քաղաքացիների իրավական դրությունը  
¢6.3. Լատինների և պերեգրինների իրավականդրությունը   
¢6.4. Ստրուկների իրավական դրությունը     
¢6.5. Կոլոնների իրավական դրությունը 
¢6.6. Իրավաբանական անձինք 
Թեմա 7. Ընտանեկան իրավունք 
¢7.1. Ընտանիքը Հին Հռեմում: Անատական և կոգնատական հարազատություն    
¢7.2. Ամուսնություն    
¢7.3. Ամուինների անձական և գույքային հարաբերությունները     
¢7.4. Հայրական իշխանություն    
Թեմա 8. Գույքային իրավունք 
¢8.1. Գույքային և պարտավորական իրավունք     
¢8.2. Տիրապետության հասկացությունը և տեսակները     
¢8.3. Սեփականատիրական իրավունք     
¢8.4. Սերվիտուտների հասկացությունը և տեսակները     
¢8.5. Գրավի իրավունք     
Թեմա 9. Պարտավորական իրավունք (ընդհանուր մաս)
¢9.1.Պարտավորության հասկացությունը և տեսակները     
¢9.2.Պարտավորությունների շա•ման հիմքերը      
¢9.3.Պայմանագրի տեսակները     
¢9.4.Պայմանագրի իսկության պայմանները, նրա բովանդակությունը     
¢9.5.Պարտավորության կատարումը և պատասխանատվությունը չկատարման համար    
Թեմա 10. Պարտավորությունների առանձին տեսակները 
¢10.1. Բանավոր կոնտրակտներ     
¢10.2. Գրավոր կոնտրակտներ     
¢10.3. Իրավական կոնտրակտներ     
¢10.4. Կոնսենսուալ կոնտրակտներ     
¢10.5. Պակտերը և դրանց տեսակները     
¢10.6. Մասնավոր իրավախախտումներից բխող պարտավորություններ     
Թեմա 11. Ժառանգական իրավունք
¢11.1. Ժառանգական իրավունքի հասկացությունը և նրա զարգացումը հռոմեական իրավունքում    
¢11.2. Ժառանգությունն ըստ կտակի և ըստ օրենքի    
 

 


Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar