• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Փիլիսոփայություն

  • Ներբեռնումներ: 191
  • Դիտումներ: 1357
  • Փիլիսոփայություն
  • 21/Սեպտեմբեր/2017

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

Ներածություն                                                                                          
Գլ. I ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ  ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ                                                               
 §1 Փիլիսոփայության ծագումը                                                          
 §2 Փիլիսոփայության առարկայական ոլորտը                                          
 § 3. Փիլիսոփայության իմացաբանական — մեթոդաբանական գործառույթը (ֆունկցիա)                                                         
  §4.Աշխարհայացքայինը փիլիսոփայական գիտելիքում                         
ա. Աշխարհայացքի էությունը և առաջատար դերը մարդու
     մտածելակերպում ու գործելակերպում                                                   
բ. Աշխարհայացք և գաղափարախոսություն                                   
գ. Աշխարհայացքի տարատեսակները                                             
գ. Կրոնը և փիլիսոփայությունը                                                          
դ Առօրեականն աշխարհայացքային կողմնորոշումներում          
ե. Առօրեական աշխարհընկալումը հայկական
էթնոհոգեբանական բարդույթներում                                                
Գլ. II. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ                                                 
§1. Համամարդկայինը փիլիսոփայական մտածողության ակունքներում                                                                                       
§2. Արևելյան և արևմտյան մտածելակերպը փիլիսոփայականում։
Հայկական տեսանկյունը                                                                    
§3. Փիլիսոփայական մտքի տրամաբանական զարգացումը                  
ա. Անտիկ աշխարհ                                                                                         
բ. Փիլիսոփայությունը միջնադարում                                                     
գ. Փիլիսոփայությունը հայ միջնադարում                                              
դ. Վերածնունդ                                                                                         
ե. Նոր և նորագույն դարաշրջան                                                             
զ. XX դ. փիլիսոփայական այլընտրանքերը                                           
ԳԼ III. ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                                                                    
§ 1. Գոյաբանականը փիլիսոփայական ավանդույթներում                     
§2. Կեցություն և նախահիմք (սուբստանցիա). տեսական 
մտածողությունը կեցության որոնումներում                                                                                                                              
§3. Կեցության տիպաբանությունը                                                                            
ա. Բնությունը որպես կեցութային երևույթ                                                               
բ. Հասարակական կեցության էությունը                                                                   
 գ. Ազգային-էթնիկականը կեցության համակարգում                                                                          
դ. Հայ ազգային կեցության յուրակերպությունները                                                                              
ե. Անհատական կեցություն                                                                                                                        
զ. Ժամանակակից  մարդը կեցության կողմորոշումներում                                                                 
§4 Նախահիմքի     (սուբստանցիա) հիմնահարցը փիլիսոփայական 
պրոբլեմատիկայում                                                                                                                                
§5 Շարժում և զարգացում                                                                                           
§6 Ժամանակ և տարածություն                                                                                   
§7. Դետերմինիզմի էությունը և տեղը մարդու կեցութային դաշտում                        
Գլ. IV. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ԱՆՏՐՈՊՈԼՈԳԻԱ/                                                                                                      
§1 Գաղափար փիլիսոփայական մարդաբանության մասին                                              
§2. Մարդու ծագման հիմնահարցը. անտրոպոսոցիոգենեզ                                            
§3. Մարդը կյանքի իմաստի որոնումներում                                                           
§4. Իմաստազրկվու՞մ, թե՞ իմաստավորվում է կյանքը  մահվամբ                                                                                                                                                                                        
Գլ. V. ՀՈԳԵԿԱՆԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ՏԵՂԸ  ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ  ՊՐՈԲԼԵՄԱՏԻԿԱՅՈՒՄ                                                                   
§1. Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը                                                                       
§2. Լեզու և մտածողություն                                                                                                                                        
§3. Գիտակցությունը մարդու հոգևոր աշխարհում, լեզվի դերը  գիտակցականում                                                                                                           
§4. Բնական և արհեստական լեզուներ                                                                            
 Գլ.VI. ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ                                                                          
§1. Գաղափար ճանաչողության մասին                                                                        
§2 Մարդկային ճանաչողության կառուցվածքը և գոյաբանական հիմքերը                                              
§3 Զգայական ճանաչողությունը ոչ երկրակենտրոն (գեոցենտրիկ) 
     ռեալություններում: Ակնհայտության սկզբունքը                                                                                      
§4 Ռացիոնալ և իռացիոնալ մարդկային ճանաչողություն                                            
§5. ճշմարտության ըմբռնումը փիլիսոփայության մեջ
ա.   Աշխարհի ճանաչելիության և օբյեկտիվ ճշմարտության 
հիմնահարցը
բ.  Բացարձակ և հարաբերական ճշմարտություն. դոգմատիզմ և  ռելյատիվիզմ
գ.   Իմացաբանականը և արժեքայինը ճանաչողության  պրոցեսում
դ.   Ինքնաճանաչման բարդույթները
ե.   Գիտելիքի էությունը և ճշմարտության չափանիշի  հիմնահարցը
§6. Ճշմարտություն և մոլորություն
§7. Ստեղծագործությունը մարդու հոգևոր աշխարհում.  homocreator
Գլ. VII.ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
§1. Գաղափար հասարակության մասին
§2. Հասարակության կազմավորման բնական հիմքերն ու
զարգացման օրինաչափությունները (մեթոդաբանական
տեսանկյուն)
§3. Հասարակության կառուցվածքային ոլորտները և նրանց դերը
մարդկային զարգացումներում
§4. Հասարակական կյանքի զարգացման հայեցակարգերը
§5. Հասարակական կյանքի զարգացման չափանիշի
հիմնահարցը                                                   
§6. Մարդկությունը քաղաքակրթության զարգացման
հեռանկարներում                                                                    
ա. Հասարակական կյանքի բնական հիմքերի պահպանման
հիմնախնդիրը                                                    
բ.  Սուբյեկտիվ գործոնը մարդկության զարգացման  բարդույթներում                                                           
գ.   Գլոբալացումն իբրև մուտք ու փորձաքար քաղաքակրթության հետագա զարգացումների  նախաշեմին      
 


Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar