• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սլավոնների ծագումնաբանական հիշողությունները և դրանց պատմական արմատները

  • Ներբեռնումներ: 19
  • Դիտումներ: 585
  • Այլ
  • 01/Նոյեմբեր/2017

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

¶ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñá·³ó»É »Ý ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ùμ Ùï³Ñá·í³Í ³Ù»ñÇϳѳۻñ êÇÙáÝ ö³÷áõÏÛ³ÝÁ, èáõμ»Ý ´³ñÇÏÛ³ÝÁ, гÙÉ»ï Ü»ñë»ëÛ³ÝÁ ¨ 껹³ æ»ñÛ³ÝÁ: лﳽáïáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñí»É ¿ §Ð»ï³½áï³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ (ÐèÎÎ) – г۳ëï³Ý¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝÓ»é³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ:

Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar