• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրական ծրագրի հիմնավորումը, արտադրական կարողություններով <<Գրանդ Տոբակո>> ՍՊԸ–ում : Դիպլոմային աշխատանք 50 էջ

Արտադրական ծրագրի հիմնավորումը, արտադրական կարողություններով  <<Գրանդ  Տոբակո>> ՍՊԸ–ում 
Ներածություն
Գլուխ 1.   Ձեռնարկության արտադրության  ծրագրի  կառավարման   մեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Արտադրության  ծրագրի  մշակման  մեթոդները և սկզբունքները 
1.2. Արտադրության  ծրագրի  առանձնահատկությունները և մեթոդաբանությունը
Գլուխ 2. Արտադրական  ծրագրի  կատարման արտադրանքի հզորությունների նախագծային աշխատանքները և օգտագործման վիճակը    <<Գրանդ Տոբակո>> ՍՊԸ–ում
2.1. Արտադրության ծրագրի  կատարման արտադրանքի  նախագծման  խնդիրները, հիմնական փուլերը  և դրանց  բովանդակությունը
2.2. Արտադրության  ծրագրի կառավարման  համակարգը                          <<Գրանդ Տոբակո>> ՍՊԸ–ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ  
Օգտագործված գրականության  ցանկ 
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Ասրյան., Կառավարման հիմունքներ.., Եր.. 2003 թ.  
2. Մենեջմենթ., տ.գ.դ., պրոֆ. Յու Մ.Սուվարյանի ընդ. ղեկ. և խմբ.: Ե., Տնտեսագետ, 2002թ.
3. Ю. П. Павлов. «Микроэкономика и бизнес. Ульяновск. «Сибирский дом,  1995г.
4. Верт Н. «Эффективный менеджмент. Москва «Прогресс,  1998 г.
5. Корелин А. П. «Экономика и менеджмент. Москва «Высшая школа, 2000 г.
6. О. С. Виханский А. И. Наумов. «Менеджмент. М. «Экономистъ, 2004 г.
7. Миллер. «Теория организации. М. «ВЕЧЕ, 2000 г.
8. Николай Шпак. «Миссии компании. М. «Астрель, 2002 г.
9. Шубинской Н. П. «Имидж в компании. Москва «Экономистъ, 2005 г. 
10. Ñòèâåí Ï.Ðîááèíñ, Ìýðè Êîóëòåð-Ìåíåäæìåíò. Ì.2002ã. 
11. Êîòëåð Ô. è äð.-Îñíîâû ìàðêåòèíãà. ÑÏá.2001ã.

18
ԴԵկտեմբեր
0
1826

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar