• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրության կառավարումը թեթև արդյունաբերության ոլորտում: Դիպլոմային աշխատանք 75 էջ

արտադրության կառավարումը թեթև արդյունաբերության ոլորտում:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն 6
ԳԼՈւԽ 1. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 8
1.1Արտադրության կառավարման էությունը, ֆունկցիաները, արտադրական
     գործընթացին բնորոշ առանձնահատկությունները 8
1.2 Արտադրության օպերատիվ կառավարում 19
1.3 Որակի կառավարում 23
1.4 Արտադրական ռիսկ 25
1.5 Արտադրողականության կառավարում 26
1.6 Արտադրության ծախսերը և շահույթը 27
1.7 Պաշարների կառավարում 30
ԳԼՈՒԽ 2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ 35
2.1 Արտադրության ընդհանուր նկարագիրը 35
2.2 Օգտագործվող հումքը 37
2.3 Գործարարության պլանով նախատեսված թողարկվող արտադրանքի 
      տեխնիկական բնութագիրը 38
2.4 Հիմանկան արտադրական գործընթացի կազմակերպումը 39
       2.4.1 Աշխատանքի կազմակերպումը և նորմավորումը գուլպայի 
ավտոմատների վրա 41
       2.4.2 Աշխատանքի նորմավորումը գուլպայի ավտոմատների 
արտադրամասում 42
2.5 Տեխնիկական նորմավորում 46
2.6 Պահանջվող մեքենասարքավորումները, գործիքները 
և կոմպլեքտավորումը 47
2.7 Կառավարման կազմակերպումը և անձնակազմը 48
2.8 Արտադրանքի արտադրման պլան 50
ԳԼՈՒԽ 3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱՍ 52
3.1 Հումքի հաշվեկշիռ 52
3.2 Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկ 53
3.3 Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ 55
3.4Ամորտիզացիոն հատկացումների հաշվարկ 55
3.5 Արտադրամասային ծախսերի հաշվարկ 56
3.6 Արտադրանքի ինքնարժեքի պլանավորման հաշվարկ 57
3.7 Շահույթի հաշվետվություն 59
3.8 Վարկավորման պայմաններ 60
3.9 Անվնաս գործունեության վերլուծություն 61
ԳԼՈՒԽ 4 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 64
4.1Աղմուկների և թրթռոցների վնասակար ազդեցությունը 64
4.2Արհեստական լուսավորություն 65
4.3 Արտադրական միջավայրի միկրոկլիման և բարելավման միջոցառումները 66
ԳԼՈՒԽ 5 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 69
5.1 Ֆիզիկական աղտոտիչներ 69
5.2 Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ հասկացությունը և դրա խնդիրները 70
5.3Մոնիտորինգի դասակարգումը 70
Եզրակացություն 72
Օգտագործված գրականության ցանկ 74

18
ԴԵկտեմբեր
0
1573

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar