• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիպլոմային աշխատանք 58 էջ

ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ներածություն………………………………………………………………………..2

Գլուխ 1.  Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1. Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը……..5
1.2. Կրեդիտորական պարտքերի խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները…………………………………………………………………………..14
1.3. Կրեդիտորական պարտքերի հաշվառման առանձնահատկությունները……………………………………………………18

Գլուխ 2.  Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը
2.1. Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները………………………………………………………25
2.2. Կրեդիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը……29

Գլուխ 3.  Կրեդիտորական պարտքերի ինտենսիվության վերլուծությունը
3.1. Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիությունը որպես դրանց  ինտենսիվության մակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշ……………35
3.2. Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործոնային վերլուծությունը…………………………………………………………………………48

Եզրակացություններ և առաջարկություններ………………………………55

Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………57
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Шеремет А.Д. Финансы предприятий.  М.: 2003.
2. ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚ ՀՀ օրենքը, Երևան 2002թ.:
3. ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ, Երևան Հայ Էդիթ 2000թ.:
4. ՙՀաշվապահական հաշվառում՚, ՀՊՏՀ, ուսումնական ձեռնարկ Երևան տնտեսա•ետ 2009թ:
5. ՙՖինանսական հաշվետվությունների պատրաստում-2՚ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա, Երևան 2003թ.:
6. Ա. Խար•սյան, Կ. Առաքելյան ՙՏնտեսական •ործունեության վերլուծություն՚ Երևան տնտեսա•ետ 2005թ.:
7. ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ՚ ՀՊՏՀ, ուսումնական ձեռնարկ Լ.Հ.Բադանյանի խմբա•րությամբ Երևան, ՙՄՈԱ՚ ՍՊԸ 2010թ.:
8. Ա. Գ. Ճուղուրյան ՙՏնտեսական •ործունեության վերլուծություն՚ Երևան տնտեսա•ետ 2004թ.:
9. "ԸվՈսՌջ ւՏջÿռրՑՉպվվՏռ ՊպÿՑպսՖվՏրՑՌ Չ տՐՏՎօՔսպվվՏրՑՌ” կԿԺ ՐպՊ. Թ.Լ.հՑՈՐՈՋպՉՈ, ԾՌվրՍ ԹհԼ, 1996չ.
10. հպսպջվպՉՈ ծ. ծ., ԼՏվՏՉՈ Ը. Ղ., ՂՌվՈվրՏՉօռ ՈվՈսՌջ, ցտՐՈՉսպվՌպ ՒՌվՈվրՈՎՌ, ԾՏրՍՉՈ 2006չ.
11. թ. Թ.հՈՉՌՓՍՈÿ " ԸվՈսՌջ ղՏջÿռրՉպվվՏռ ՊպÿՑպսՖվՏրՑՌ տՐպՊտՐՌÿՑՌÿ”. ԾՌվրՍ, ԿԿԿ "վՏՉօպ ջվՈվՌպ”, 2002չ.
12. խ. Լ. ԽՐՈՉփպվՍՏ " ԸվՈսՌջ ւՏջÿռրՑՉպվվՏռ ՊպÿՑպսՖվՏրՑՌ Չ ՑՏՐչՏՉսպ”
13. ճպփպՉՌՓօվՈ խ. ծ., ճցպՉ Լ. ծ. "ԸվՈսՌջ ՒՌվՈվրՏՉՏ-ւՏջÿռրՑՉպվվՏռ ՊպÿՑպսՖվՏրՑՌ” ցփպովՌՍ, ԾՏրՍՉՈ, կԽՃ ԾՈՐՍպՑՌվչ 2001չ.
14. Бороненкова С. А., Маслова Л. И., Крылов С. И., Финансовый анализ предприятий. Екатеринбург. УГУ, 1997г.,
15. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер с англ. Москва, ФиС.2005г.,
16. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.Москва, ЮНИТИ_ДАНА, 2001г.,
17. Чечевицына Л.Н, Чуев И.Н., Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Учебник-Москва: ПКЦ Маркетинг 2001г.,
18. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Мн., Новое знание, 2001г.,
19. Шеремет А.Д., СайфулинР.С., Негашев Е. В.,  Методика финансвого анализа, М., ИНФРА-М 2001г.,

18
ԴԵկտեմբեր
0
2676

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar