• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մարդու իրավունքների հասկացությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Մարդու իրավունքների հասկացությունը


Ներածություն 
Գլուխ 1. Մարդու իրավունքների հասկացությունը և պաշտպանության դատական լծակները:
1.1 Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը 
1.2    Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակարգման հիմքերը 
1.3    Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները և դրանց արդի առանձնահատկությունները 
Գլուխ 2.  Մարդու իրավունքների պաշտպանության ընթացակարգերը:
2.1 Մարդու իրավունքների պաշտպանության վարչական եղանակը 
          2.2  Մարդու իրավունքների պաշտպանության դատական ընթացակար•ը և  դրա արտացոլումը  ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում
Եզրակացություններ 
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Այվազյան Վ, Ն., Մարդու իրավունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002
2. Երիցյան Ա.Հ., Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնահարցեր. (տեսական և կիրառական վերլուծություն), Երևան, 2001
3. Խրոպանյուկ Վ. Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997 
4. ՄԱԿ, Մարդու իրավունքներ. Հարցեր և պատասխաններ (Նյու Յորք, 1987)
5. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հայերեն թարգմանությունը ՄԱԿ-ի ՀՏԿ-ի կողմից, 1999
6. Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը. Գործողություն հանուն առաջընթացի: Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան, 2000
7. Մարդու իրավունքներ և սոցիալական աշխատանք, Ձեռնարկ /սոցիալական աշխատանքի դպրոցների և սոցիալական աշխատողների համար/
8. История политических и правовых учений. Древний мир. Отв. ред. В.С. Нерсесянц, М., 1985
9. Маркс К., Энгелс Ф., Соч., Том 1
10. Мовчан А.П., Права человека в международных отношениях, М., 1972
11. Нерсесянц В.С., Философия права. М., 1997
12. Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М., 1999
13. Покровский И.А., История римского права, Санкт-Петербург, 1998
14. Хропанюк В.Н., Теория государства и права. М., 1996
15. A Compilation of International Instruments. Volume 1 (Second Part) Universal Instruments. UN, New York and Geneva, 1994
16. Dickison W.H., Collective human rights of people and minorities – International and Comparative Quarterly, 1976 
17. Lauterpacht H., International Law and Human Rights. L., 1960

18
ԴԵկտեմբեր
0
2929

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar