• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը: Դիպլոմային աշխատանք 75 էջ

Բովանդակություն 
Ներածություն 
Գլուխ1.Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.1. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը ըստ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների
1.2. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների դասակարգումը և վերլուծության նշանակությունը
1.3. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները և խնդիրները
Գլուխ 2. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծությունը
2.1. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը <<Անելիք բանկ>> ՓԲԸ – ի օրինակով
2.2. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  վերլուծությունը ըստ վարկատուների և փոխատուների
2.3. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  վերլուծությունը ըստ գոյացման և մարման ժամկետների
Գլուխ 3.  Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների  ինքնակտիվության վերլուծությունը
3.1. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  շրջանառելիության վերլուծությունը
3.2. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  արդյունավետության վերլուծությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
Ներածություն 
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Լ.Հ. Բադանյան, Ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003
2. Ա. Խարգսյան. Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005
3. Լ.Հ. Բադանյան, Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ, Երևան 2008
4. Бухгалтерский учет / Под ред. И. Е. Тишкова. – Мн., 1999.
5. Անելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն ֆինանսական հաշվետվություններ,  2009 - 2010 թթ.
6. Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության սհիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2
7. Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3  
8. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը 
9. Բանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 
10. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009 թթ. 
11. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина – М.: ИНФРА-М, 1995. 
12. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
13. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело ЛТД, 1994. — 128с. 
14. Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление.
М.: ИПЦ «Вазар–Ферро», 1994. —320 с. 
15. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 1995. —300 с.
16. Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке// Маркетинг. -  1996. -  №1. - с. 46–54
17. Лысова И. Региональная статистика банковской системы констатирует // Экономика и жизнь. - 1997. -  №31. -  с. 4
18. §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝϳÛÇÝ •áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ (ÁݹáõÝí³Í ÐÐ ²½•³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 29.06.2006Ã.) ÐÐ ûñ»ÝùÁ 

18
ԴԵկտեմբեր
2
1887

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 2

avatar
#1. Սիրանուշ в 14:02 (14/Հոկտեմբեր/2012) Spam
Փոխանակում
avatar
#2. Սիրանուշ в 14:03 (14/Հոկտեմբեր/2012) Spam
Փոխանակում
avatar