• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀՀարտաքինպարտքիկառավարմանհիմնախնդիրները ժամանակակիցպայմաններում

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 7900.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
1
Չափս:
b
Տեգեր:
hh-srtswin-psrtqi-karavarman-tntesa
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1. Արտաքինպարտքիկառավարմանտեսականևմեթոդաբանականհիմքերը 1.1 Պետականպարտքիէությունը, առաջացմանպատճառներըևկառավարումը 1.2 Արտաքինպետականպարտքիկառավարմանմեթոդները, սկզբունքներըևգործիքները 1.3 Արտաքինպետականպարտքիկառավարմանմիջազգայինփորձը Գլուխ2. ՀՀարտաքինպետականպարտքիկառավարմանարդյունավետությանբարձրացմանուղիները 2.1 ՀՀարտաքինպետականպարտքիձևավորումը, կազմնուկառուցվածքը 2.2 ՀՀարտաքինպետականպարտքիկառավարման առանձնահատկություններըևուղղությունները 2.3 ՀՀարտաքինպարտքիկառավարմանհիմնախնդիրներըևլուծմանուղիները Եզրակացություններևառաջարկություններ Օգտագործվածգրականությանցանկ
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar