• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աշխարհագրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 16
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 4000.00
Կուրսային աշխատանք։ Աշխատանքում հանալիր ներկայացվում է Սևանի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի էկոլոգիական խնդիրը և տրվում է դրա վերլուծությունը։ Բացահայտված են խնդրի էությունը, լճի պահպանության խնդիրը այսօր և այդ պնդիրների լուծման առաջարկվող ուղիները։ Ներկայացվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1. Ներածություն (Գիտության մեթոդաբանությունը) 2.Աշխարհագրության հետազոտման մեթոդները Նկարագրական մեթոդ Քարտեզագրական մեթոդ Համեմատական-աշխարհագրական մեթոդ Քանակական մեթոդ Մաթեմատիկական մեթոդներ Աերոտիեզերական (Դիստանցիոն, Հեռաճափական) մ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ԳԱՂԹԵՐԸ) ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ Ուրբանիզացիա (Քաղաքայնացում) Եզրակացություն
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Աշխարհի ջրային ռեսուսները: ՀՀ ջրային ռեսուրսները, օգտագործման հետ կապված հիմնահարցերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Աշոտ Մարկոսյան, Գևորգ Նազարյան «Ջրային ռեսուրսների կառավարումը», Երևան 2003թ. «Հայաստ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Գլուխ 1 Աֆղանստանում բնակվող ցեղերն ու ժողովուրդները Գլուխ 2 Աֆղանստանում բնակվող Քաֆիր ցեղերը Գլուխ 3 Քաֆիրների կենսաձևը, ավանդույթներն ու կրոնը Գլուխ 4 Իմրայի տաճարը, Մահանդուի տաճարը Օգտագործված գրականություն 1. Sir George Scott Ro...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Իտալիայի միջազգային դրությունը XII-XV դարերում ԳԼՈՒԽ II Իտալիայի հյուպատոսական ծառայությունները XII-XV դարերում Վերջաբան Օգտագործված գրականություն 1. Иванин Ю.Е. ''У истоков европейской дипломатии нового времени'&#...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ 1. Նախաբան 2. Կենդանիների դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում 3. Հայաստանի կենդանական ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը և արդի վիճակը 4. Հայաստանի կենդանական աշխարհի ՙԿարմիր գիրքը՚ 5. Հայաստանի ֆաունայի հազվագյուտ ներկայացուցիչների պահպանության խնդ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 2.Ջրային ռեսուրսների պահպանությունը և առաջացած հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 3. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈԻԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 4. Ջրային ռեսուրսների պահպա...