• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աուդիտ, հսկողություն

Ամբողջ հայտարարություները: 22
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն -------------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ1. Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում 1.1 Ակտիվային գործառնությունների էությունն ու բովանդակությունը --...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պաշարների էությունը Պաշարների հասկացությունը և նրանց դասակարգումը, Պաշարների վերլուծությունը, դրա նշանակությունը և խնդիրները, Նյութակա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1. Արտադրանքի որակի կառավարում. 2. Ստանդարտացումը` որպես որակի կառավարման հիմք Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Արտադրության կազմակերպում, Պ. Քալանթարյան, 2004 թվ.: 2. Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և չափագիտության հիմուն...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Արտադրանքի որակի տնտեսական բովանդակությունը. Արտադրանքի որակի դերը, էությունը և նշանակությունը. Արտադրանքի որակի վերլուծության խնդիրները, մեթոդը և տեղեկատվական աղբյուրները. Գլուխ 2. Արտադրանքի որակի վերլուծությունը...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Զուտ շահույթի և վնասի հաշվառումը ըստ հիմնական բաղադրիչների 2. Էական սխալների ուղղման և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների հածվառումը 3. Խնդիր զուտ շահույթի հաշվառման և ճշգրտման վերաբերյալ Եզրակացությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1. Ինֆլյացիա, էությունը, տարբեր սահմանումները 3 2. Ինֆլյացիայի դասակարգումը 4 3. Ինֆլյացիայի պատճառները, տեսակները ըստ պատճառների 7 4. Ինֆլյացիայի ազդեցությունները (մակրոտնտեսական, միկրոտնտեսական), ֆիլիպսի կորը 11 5. Ինֆլյացիայի հակազդեցությունը 13 6. ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Իսպանիայի տնտեսության վերլուծությունը և արտաքին կապերը ՀՀ– ի հետ Ներածություն 1. Իսպանիայի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, զարգացումը. 2. Իսպանիայի արտաքին տնտեսական կապերը. 3. Իսպանիայի և ՀՀ - ի միջև առևտրատնտեսական կապերը և հեռանկարները. Եզրա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Կազմակերպության ռեսուրսների էությունը. Ռեսուրսների հասկացությունը և դասակարգումը: Ռեսուրսների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները: Ռեսուրսների ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1.Կապիտալի արժեքի և օպտիմալ կառուցվածքի գնահատումը 2.Կանոնադրական կապիտալի վերլուծությունը 3.Կանոնադրական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1.Ա.Գ.Ճուղուրյան «Տնտեսական ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Հաշվապահական հաշվառումը միջազգային առեւտրում Օգտագործված գրականություն 1. Բական Ա.Ա., Շնեյդման Լ.Զ., Օստրովսկի Օ.Մ. ՙԿազմակերպությունների ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան՚, Մոսկվա, 2002թ. 2. Անդրոսով Ա.Մ. ՙՀաշվ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Հաշվետվությունների տվյալներով բացահայտել և վերլուծել արտադրանքի արտադրության վրա հիմնական միջոցի արժեքի և հատույցի ազդեցությունը Գրականություն Ռ. Համբարձումյան, Ա. Սարգսյան և ուրիշ. <<Հաշվապահական հաշվառում>>. Ճուղուրյան Ա. << Հաշվապա...