• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մաթեմատիկա

Ամբողջ հայտարարություները: 4
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 4000.00
Անիսկական Ինտեգրալ 1. Անիսկական Ինտեգրալի սահմանումը: 2. Անիսկական ինտեգրալի երկրաչափական իմաստը: 3. Անիսկական ֆունկցիայի անիսկական ինտեգրալ: 4. Անիսկական ինտեգրալի զուգամիտության հայտանիշները: 5. Օրինակներ: 14 էջ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Միջին թվաբանականի և դիսպերսիայի կապը մոմենտների եղանակով Օգտագործված գրականության ցանկ 1. И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев – Общая теория статистики, Москва, 2005. 2. Կ. Հակոբյան – Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Երևան, 2006.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Միջին մեծությունները և նրանց հաշվարկման մեթոդները 1. Կոզլով Վ. Ս., Էռլիխ Յա. Մ., Դոլ•ուշեվսկի Ֆ. Գ., Պոլուշին Պ. Ի., ՙՎիճակա•րության ընդհանուր տեսություն՚, Երևան, 1982 2. Պետրոսյան Ա. Ն., ՙՎիճակագրության տեսություն՚, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մոդելավորումը և նմանակումը որպես •իտական իմացության ձև 1. Ակչուրին Ի. Ա., Սաչկով Յու. Վ. Մաթեմատիկական մոդելավորման գիտակցական դերը: Մ., 1968թ. 2. Իվանով Վ. Տ. Մաթեմատիկական մոդելավորում: Ու. 1988թ. 3. Սովետով Բ. Յա. Համակարգերի մոդելավորում: Մ., ...