• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Շուկայաբանություն, մարքեթինգ

Ամբողջ հայտարարություները: 44
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ապրանքաշարժի էությունը, դրա կազմակերպման և կառավարման մեթոդական մոտեցումները ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ., 2. Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից 2. Ապրանքի որակի կառավարման համակար•ը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատե•որիաները 3. Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ապրանքների դասակարգումը արտաքին առևտրում և դրանց կատարելագործման խնդիրները Ներածություն Գլուխ 1. Ապրանքների հասկացությունը և դասակարգման նշանակությունը , տիպերը, սկզբունքները և կանոնները. Ապրանքը որպես ապրանքագիտության հիմնական կատեգորիա. Ապրանքնե...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բանկային մարքեթինգի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները շուկայում: Պլան Ներածություն Բանկային մարքեթինգի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները շուկայում: Վերջաբան Գրականություն 1. Уткин Э.А. "Банковский маркетинг"- М.: Инфра-М, 1995 2...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Բանկային մարքեթինգի էությունը և դերը բանկային համակարգում 1.1 Մարքեթինգային հետազոտությունների առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում 1.2 Մարքեթինգային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում Գլուխ 2. Մարքեթինգային կառավար...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գնացուցակային գները և զեղչերը Զեղչեր քանակի համար Գործառութային զեղչեր Զեղչերը որպես մրցակիցների հակազդման գործիք Գնագոյացման ռազմավարություն Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ Фредерик Уебстер – младш...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գների ձևավորումը մենաշնորհային շուկայում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սարինյան, ՙԸնդհանուր տնտեսագիտություն՚ 2.Экономическая теория /Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3.Գ. Կիրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներծություն 1. Շուկայական 4 մոդելների ընդհանուր նկարագիրը: Հայաստանյան շուկաների մրցակցության վերլուծությունը: 2. Արտադրության ծավալի և գնի որոշումը զուտ մրցակցության պայմաններում 3. Արտադրության ծավալի և գնի որոշումը զուտ մոնոպոլիայի պայմաններում...