• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Շուկայաբանություն, մարքեթինգ

Ամբողջ հայտարարություները: 38
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ապրանքաշարժի էությունը, դրա կազմակերպման և կառավարման մեթոդական մոտեցումները ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ., 2. Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ապրանքների դասակարգումը արտաքին առևտրում և դրանց կատարելագործման խնդիրները Ներածություն Գլուխ 1. Ապրանքների հասկացությունը և դասակարգման նշանակությունը , տիպերը, սկզբունքները և կանոնները. Ապրանքը որպես ապրանքագիտության հիմնական կատեգորիա. Ապրանքնե...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Բանկային մարքեթինգի էությունը և դերը բանկային համակարգում 1.1 Մարքեթինգային հետազոտությունների առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում 1.2 Մարքեթինգային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում Գլուխ 2. Մարքեթինգային կառավար...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գնացուցակային գները և զեղչերը Զեղչեր քանակի համար Գործառութային զեղչեր Զեղչերը որպես մրցակիցների հակազդման գործիք Գնագոյացման ռազմավարություն Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ Фредерик Уебстер – младш...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գների ձևավորումը մենաշնորհային շուկայում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սարինյան, ՙԸնդհանուր տնտեսագիտություն՚ 2.Экономическая теория /Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3.Գ. Կիրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներծություն 1. Շուկայական 4 մոդելների ընդհանուր նկարագիրը: Հայաստանյան շուկաների մրցակցության վերլուծությունը: 2. Արտադրության ծավալի և գնի որոշումը զուտ մրցակցության պայմաններում 3. Արտադրության ծավալի և գնի որոշումը զուտ մոնոպոլիայի պայմաններում...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Զանգվածային սպասարկման առանձնահատկությունները 2. Ընդհանուր հասկացություններ զանգվածային սպասարկման համակարգի մասին 3. Զանգվածային սպասարկման համակարգի արդյունավետությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Կազմակերպության ինովացիոն գործունեության հիմնական ձևերը 2. Վենչուրային կապիտալը որպես փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման աղբյուր: 3. Փոքր բիզնես և նրա զարգացման հիմնական պայմանները Եզրակացություն և առաջարկություն Գրականության ցա...
Նկար 1
Դրամ 2400.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 1.Ներածություն. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.Իրացումը շուկայական համակարգում, իրացման գործընթացի կազմակերպումը 6 3.Իրացման գործընթաց և առևտրի ծա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԼԻԶԻՆԳԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ Ներածություն ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը ԳԼՈՒԽ 1. Լիզինգային իրավահարաբերություններ 1.1. Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգ) պայմանագիր 1.2. Լիզինգային հարաբերությունների իրավական հիմքերը ԳԼՈՒԽ 2. Լ...