• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Առևտուր, կոմերցիա

Ամբողջ հայտարարություները: 21
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………2 Աղտոտման իրավունքը վաճ...
Նկար 1
Դրամ 2400.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 5 Անշարժ գույքը որպես տնտեսական բարիք 8 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ 10 ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 15 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՑԻԿԼԸ 18 Անշարժ գույքի օբյ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն 1.Առուվաճառքի պայմանագիր 2.Մանրածախ առուվաճառք 3.Ապրանքների մատակարարում 4.Անշարժ գույքի առուվաճառք Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1.’’ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք’’, ընդունվել է` 05.05.1998թ. 2.Տ.Բարսեղյան ‘&r...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------էջ 3 Գլուխ 1 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 1.Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները--------------էջ 6 2.Առևտրային բանկերի սեփական միջոցները (կապիտալը)-----...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Բանկային մրցակցության էությունը և առանձնահատկությունները 2.Բանկային մրցակցության տեսակները 3.ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զար•ացման միտումները Եզրակացություն և առաջարկություններ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բորսային Առեվտրի կազմակերպումը Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М. 1991. Баташов Д, Смолькин И., Фиолетов Е. Системы регулирования рынка ценных бумаг в России и за рубежом // Рынок ценных бумаг, 1999. № 22. Делягин М. Совр...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 3 Առևտրային բանկերում գնագոյացման անհրաժեշտությունը և գների ձևավորման գործընթացը - - - - - - - - - - ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Գնորդի վարքագիծը և նրա կողմից որոշման կայացման գործընթացը Ներածություն Գլուխ 1. Սպառման ապրանքների գնորդի վարքագծի վրա ազդող գործոնները 1.1. Գնորդի վարքագծի վրա ազդող սոցիալ-տնտեսական գործոններ 1.2. Գնորդի վարքագծի վրա ազդող մշակութային գործոններ 1.3. ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն 1. Հարկեր,հարկերի տեսակները և դրանց դասակարգումը 2.Ուղղակի հարկերի վերլուծությունը զարգացած երկներում 3.Արտադրություն,արտադրական ֆունկցիա,ուղղակի հարկերի ազդեցությունն արտադրության խթնաման վրա 4. Ողղակի հարկերի ներգործության ուժեղացման ուղ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ձեռնարկության անձնակազմի հավաքագրում Պլան Ներածություն Աշխատուժի հավաքագրման ներքին և արտաքին աղբյուրները Աշխատուժի հավաքագրման եղանակները, դրանց համեմատական առավելությունները և թերությունները: Հավաքագրման արդյունավետության բուրգը Վերջաբան Օգտագործված ...