• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Առևտուր, կոմերցիա

Ամբողջ հայտարարություները: 15
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………2 Աղտոտման իրավունքը վաճ...
Նկար 1
Դրամ 2400.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 5 Անշարժ գույքը որպես տնտեսական բարիք 8 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ 10 ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 15 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՑԻԿԼԸ 18 Անշարժ գույքի օբյ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն 1.Առուվաճառքի պայմանագիր 2.Մանրածախ առուվաճառք 3.Ապրանքների մատակարարում 4.Անշարժ գույքի առուվաճառք Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1.’’ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք’’, ընդունվել է` 05.05.1998թ. 2.Տ.Բարսեղյան ‘&r...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------էջ 3 Գլուխ 1 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 1.Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները--------------էջ 6 2.Առևտրային բանկերի սեփական միջոցները (կապիտալը)-----...
Նկար 1
Դրամ 900.00
Առևտրային բանկերն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում երկրի բանկային համակարգում` հանդես գալով որպես ֆինանսական միջնորդ: Նրանք ներգրավում են ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների և բնակչության ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոցներն ու խնայողությունները...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բորսային Առեվտրի կազմակերպումը Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М. 1991. Баташов Д, Смолькин И., Фиолетов Е. Системы регулирования рынка ценных бумаг в России и за рубежом // Рынок ценных бумаг, 1999. № 22. Делягин М. Совр...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Գնորդի վարքագիծը և նրա կողմից որոշման կայացման գործընթացը Ներածություն Գլուխ 1. Սպառման ապրանքների գնորդի վարքագծի վրա ազդող գործոնները 1.1. Գնորդի վարքագծի վրա ազդող սոցիալ-տնտեսական գործոններ 1.2. Գնորդի վարքագծի վրա ազդող մշակութային գործոններ 1.3. ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն 1. Հարկեր,հարկերի տեսակները և դրանց դասակարգումը 2.Ուղղակի հարկերի վերլուծությունը զարգացած երկներում 3.Արտադրություն,արտադրական ֆունկցիա,ուղղակի հարկերի ազդեցությունն արտադրության խթնաման վրա 4. Ողղակի հարկերի ներգործության ուժեղացման ուղ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ձեռնարկության անձնակազմի հավաքագրում Պլան Ներածություն Աշխատուժի հավաքագրման ներքին և արտաքին աղբյուրները Աշխատուժի հավաքագրման եղանակները, դրանց համեմատական առավելությունները և թերությունները: Հավաքագրման արդյունավետության բուրգը Վերջաբան Օգտագործված ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Միջազգային առեվտրի պետական կարգավորում Պլան Ներածություն Պետության դերը արտաքին առևտրի կարգավորման գործում Միջազգաին առևտրի կարգավորումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մարկոսյան Ա.Խ. Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Եր., ՙՏիգրան Մեծ՚, 20...