• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Փիլիսոփայություն

Ամբողջ հայտարարություները: 12
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն Արիստոտելի բարոյագիտական հայացքների արժեբանական հիմքերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Аристотель. Евдемова этика. / Пер. Т. В. Васильевой (кн. 3, 7), Т. А. Миллер (кн. 1, 2, 8), ...
Նկար 1
Դրամ 3000.00
Էկզիստենցիալիզմը (լատիներեն exsistentia-գոյություն) կամ “գոյության” փիլիսոփայությունը 20-րդ դարի ամենատարածված հակագիտապաշտական փիլիսոփայական ուղղությունն է, որը ձևավորվել է առաջին աշխարհամարտից հետո Գերմանիայում և 40-ական թվականներին Ֆրանս...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Կյանքը որպես փիլիսոփայության ուսումնասիրության սուբյեկտ Կյանքի փիլիսոփայական ըմբռնումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Бердев Н.А., Самопазнание, М., 1990 2. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 1, М., 1991 3. Гуревич П.С., Мир философ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1.Շարժումն` որպես մատերիայի գոյության միջոց 1.1Մատերիայի շարժման դիալեկտիկական հասկացությունը 1.2 Փոփոխելիությունն և կայունությունն` որպես շարժումը բնորոշող հակադրությունների զույգերից մեկը 2. Մատերիայի շարժման հիմնական ձևե...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մարդու և կենդանիների հո•եկանի համեմատական ուսումնասիրությունը 1. Մարդու •իտակցության ծա•ման և հո•եկանի էվոլյուցիայի ընդհանուր տեսություններ Էվոլյուցիայի զար•ացման տարբեր մակարդակներում առանձին հո•եկան •ործընթացների հա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՆԵՈՊՈԶԻՏԻՎԻԶՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Нарский И. С., Современный позитивизм, М., 1961; 2. Хилл Т. И., Современные теории познания., 1965, гл. 13 и 14: 3. Швырев В. С., Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки, М., 1966; 4. Богомоло...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Պահանջմունքների ընդհանուր բնութագիրը ԳԼՈՒԽ 2-րդ Պահանջմունքների տեսակները Եզրակացություն 1. Ա.Ն.Լեոնտև ՙՀոգեկանի զար•ացման պրոբլեմները՚,ՙԼույս՚ հրատ., 1960թ. 2. Ա Վ. Պետրովսկու խմբ., ՙՏարիքային եւ մանկավարժա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պիկո դե Լա Միրանդոլայի նորպլատոնական փիլիսոփայությունը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սոկոլով Վ. Ի. 15-17-րդ դարերի Եվրոպական փիլիսոփայություն: մոսկվա, 984թ.: 2. Լոսեվ Ա. Ֆ. Վերածննդի էսթետիկա, Մոսկվա, 1978թ.: 3. Մուրատով Պ. Պ. Իտալիայի կերպարներ, Մո...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………………...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Պլատոնըª որպես օբյեկտիվ իդեալիզմի հիմնադիր 2. Պլատոնի իդեալիստական հայացքները Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Փիլիսոփայության պատմության հիմնահարցեր, Երևան, 1972 2. Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 1999