• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ռեֆերատների բանկ

Ամբողջ հայտարարություները: 1147
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Աշխատանքում ներկայացված է Յան Ամոս Կոմենսկու կյանքը, նրա մանկավարժական հայացքները։ Աշխատանքը օգտակար է մանկավարժական համալսրանի ուսանողների, ինչպես նաև այլ համալսարաններում մանկավարժություն ուսումնասիրող ուսանողների համար։
Նկար 1
Դրամ 4000.00
Կուրսային աշխատանք։ Աշխատանքում հանալիր ներկայացվում է Սևանի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի էկոլոգիական խնդիրը և տրվում է դրա վերլուծությունը։ Բացահայտված են խնդրի էությունը, լճի պահպանության խնդիրը այսօր և այդ պնդիրների լուծման առաջարկվող ուղիները։ Ներկայացվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………...........................……….3 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ………………................................................................................4 2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ Վ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ԳԼՈՒԽ 1.ՏՐԻԳԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ . 3 1.1 .Ինտե•րալային տրամաբանական տարրերը և նրանց հիմնական պարամետրերը . . . . . . . . . . ....
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 3 տարեկանի ճգնաժամի առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վ.Պետրովսկի, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Երևան 1977 թ. 2. Ս. Խուդոյան, Անձի զարգացման ճգնաժամային տարի...
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (ՏԻՄ-երին) Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացման համար ՏԻՄ-երը պետք է կատարեն մի շարք գործառույթներ, որոնցից կարևորագույններց մեկը համայնքի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 1 2 1.1 ԽՆԴՐԻ ԴՐՎԱԾՔԸ 5 1.2 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ATM ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ 6 Գլուխ 2 2.1. ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ԵՎ ՏՐԱՖԻԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ATM ՑԱՆՑՈՒՄ Գլուխ 3 10 3.1 ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ATM ՑԱՆՑՈՒՄ Գլուխ 4 17 4.1 ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱ...
Նկար 1
Դրամ 2100.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 1. UNIDO-Ի ԴԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 4 2. UNIDO-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2016թ.-ԻՆ 13 3. UNIDO-Ի ԵՎ ՀՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 16 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 20 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 21
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Содержание 1. Вступление_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2. Деньги _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 3. Дефицит _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 7 4. Инфляция _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...