• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ռեֆերատների բանկ

Ամբողջ հայտարարություները: 1117
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Աշխատանքում ներկայացված է Յան Ամոս Կոմենսկու կյանքը, նրա մանկավարժական հայացքները։ Աշխատանքը օգտակար է մանկավարժական համալսրանի ուսանողների, ինչպես նաև այլ համալսարաններում մանկավարժություն ուսումնասիրող ուսանողների համար։
Նկար 1
Դրամ 4000.00
Կուրսային աշխատանք։ Աշխատանքում հանալիր ներկայացվում է Սևանի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի էկոլոգիական խնդիրը և տրվում է դրա վերլուծությունը։ Բացահայտված են խնդրի էությունը, լճի պահպանության խնդիրը այսօր և այդ պնդիրների լուծման առաջարկվող ուղիները։ Ներկայացվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………...........................……….3 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ………………................................................................................4 2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ Վ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ԳԼՈՒԽ 1.ՏՐԻԳԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ . 3 1.1 .Ինտե•րալային տրամաբանական տարրերը և նրանց հիմնական պարամետրերը . . . . . . . . . . ....
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 3 տարեկանի ճգնաժամի առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վ.Պետրովսկի, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Երևան 1977 թ. 2. Ս. Խուդոյան, Անձի զարգացման ճգնաժամային տարի...
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (ՏԻՄ-երին) Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացման համար ՏԻՄ-երը պետք է կատարեն մի շարք գործառույթներ, որոնցից կարևորագույններց մեկը համայնքի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 1 2 1.1 ԽՆԴՐԻ ԴՐՎԱԾՔԸ 5 1.2 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ATM ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ 6 Գլուխ 2 2.1. ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ԵՎ ՏՐԱՖԻԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ATM ՑԱՆՑՈՒՄ Գլուխ 3 10 3.1 ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ATM ՑԱՆՑՈՒՄ Գլուխ 4 17 4.1 ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱ...
Նկար 1
Դրամ 2100.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 1. UNIDO-Ի ԴԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 4 2. UNIDO-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2016թ.-ԻՆ 13 3. UNIDO-Ի ԵՎ ՀՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 16 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 20 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 21
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ագրեգատային և միջին ինդեքսներ Պլան Ներածություն Ագրեգատային ինդեքսներ Միջին ինդեքսներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Статистика (под ред. Елиссевой), М., 2002г. 2. Теория статистики (под ред. Р.А.Шмойловой), М., 2001г. 3. Общая теория статистики (под...