• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արժեթղթեր (ի շուկա)

Ամբողջ հայտարարություները: 14
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. Արժեթղթերի շուկան և դրա պատմական զար•ացումը 1.1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը 1.2. Արժեթղթերի շուկայի պատմական զար•ացումը 2. Արժեթղթերի շուկայի և արժեթղթերի տեսակները 3. Արժեթղթերի շուկայի ժամանակակից կառուցվածքը 4. Արժեթ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածութուն 1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և կառուցվածքը: Ֆոնդային բորսան 2. Արժեթղթերի էությունը և դրանց կուրսը 3. Պետության ազդեցությունը արժեթղթերի շուկայի •ործունեության վրա 4. Դիվիդենտի կազմավորումը և բաշխումը Գրականություն
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԲԱՆ -2- ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐժԵՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ -3- ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐժԵՔ -14- ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏԻՎ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏԻՎ ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐժԵՔ -17- ՀՀ ԴՐԱՄԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԿՈՒ ՀԶՈՐՆԵՐԻ` ԴՈԼԱՐԻ -20- ՈՒ ԵՎՐՈՅԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ ՎԵՐՋԱ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն 1.Արժույթային վերահսկողության իրավական հիմքերը: Շարժույթային շուկայի մասնակիցները 2.Արժույթային գործարքների բովանդակությունը և նպատակը 3.Արժույթային վերահսկողության մարմինները և դրանց գործակալները 4.Արժույթային վերահսկողության համակարգը մա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Արտառժույթային գործառնություններ Օգտագործված գ•րականության ցանկ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ . УЧЕБНИК. ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н. КРАСАВИНОЙ. - М., «ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКАե, 1994 Г. 2. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. УЧЕБНИК. ПОД РЕДАКЦ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներածություն Գլուխ1. Բաժնետիրական ընկերությունների հիմնադրումը և տեսակները 1.1. Բաժնետիրական ընկերությունը որպես ձեռնարկության կազմակերպաիրավական տեսակ 1.2.Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները, դրանց գործունեության առանձնահատկությունները 1.3.Բա...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի ընդհանուր բնութագիրը 5 Վարկային բաժին 5 Հաշվապահություն 6 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի գործունեությունը 6 Ավանդների տրամադրման կարգը 6 Ոսկու գրավով ֆիզիկա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Զարգացող շուկայական տնտեսությամբ երկրների բնորոշ հատկանիշները և դրանց տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ 2. Զարգացած երկրների տնտեսական կառուցվածքի հիմնական մոդելները 3. Զարգացած երկրների արտաքին տնտեսական գործունեության...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՊԼԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 1. ԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱ և ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 1.1 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ,ԾԱԽՍԵՐԸ և ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Գլուխ 2. ԲԱՆԿԻ ՊԱՍԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2.1 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ,ԴՐԱՆՑ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ Գլուխ 3. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ և ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 3....
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՀՀ տնտեսական և արժութային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհային տնտեսությանը երկրի ինտեգրման տեսանկյունից Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Տնտեսական և արժութային քաղաքականության դերը երկրի համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելու գործում 1.1 Տնտես...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Վալյուտայի փոխարժեքի դասական տեսություն Բովանդակություն • Ներածություն • Վալյուտային փոխարժեքի էությունը • Վալյուտային փոխարժեքի հավասարակշռության տեսություն • Եզրակացություն • Oգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Մենքյու, Մակրոէ...