• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Քաղաքագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 17
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Գերմանական կայսրության ապաքաղաքական ապակենտրոնացումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բալյան Ի. Ս., «Քաղաքական գիտությունների ներածություն», Երևան, 1996թ. 2. Щецтопал, “Личност и политика”, Москв...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Երևան քաղաքի բնակելի շենքերի սեյսմիկ կայունության հարցը Օգտագործված գրականության Ցանկ 1. Վ. Օհանյան և ուր. Նախնական զինվորական պատրաստություն: 8-րդ դ. Երևան, 2009թ. 2. Վ. Օհանյան և ուր. Նախնական զինվորական պատրաստություն: 9-րդ դ. Երևան, 2009թ. 3. www.b...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Լեռնային Ղարաբաղը մինչ խորհրդային և խորհրդային իշխանության պայմաններում Գլուխ 2. Լեռնաին Ղարաբաղի ժողովրդի ազատագրական պայքարը և դրա հաղթական ավարտը Գլուխ 3. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը արդի պայմաններում: Մինսկի խ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Հայ հեղափոխական դաշնակցություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերը. Տեսություն և արդիականություն, Աշոտ Ալեքսանյան, Երևան 2009թ. Ժողովրդավարությունը և քաղաքական կուսակցությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Հայասատանի վարչաքաղաքական վիճակը մ.թ.ա. IV-II դարերում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ «Հայ ժողովրդի պատմություն", Գ.Ա., I հատոր, Երևան, 1971 Հ.Գ.Ժամկոչյան, Ա.Գ.Աբրահամյան «Հայ ժողովրդի պատմություն»...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Հայաստանի արդի քաղաքական մշակույթային առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Краткий политический словарь.- 6-ое издание. Москва, 1989 Голосов, Г. В., Лифанов А. В. Введение в политологию. Учебное пособие....
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ՙ Չինաստանի տնտեսական մոդելը՚ 1. Չինաստանի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. 2. Миров...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի ձևավորման հիմունքներն ու զարգացման փուլերը Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի ձևավորման հիմունքները Պառլամենտարիզմի զարգացման փուլերը և պառլամենտի կայացման սահմանադրաիրավական նախադրյալները Հա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Պետական կարգի սահմանադրական հիմքերը ԳԼՈՒԽ 2-րդ Պետության բարձրագույն մարմինները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ավդալբեգյան Թ., Շահամիր Շահամիրյանն ու հնդկահայոց համայնական ինքնավարությունը 18-րդ դարում, Հայագիտ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն-------------------------------------------------------------------------------3 Գլուխ 1. Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչությունը և Ռ. Սաֆարովի դեպքը--------------------------------------------4 Գլուխ 2. Ռ. Սաֆարովի հերոսացում...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն. 2 Գլուխ 1. Ռենտայի պայմանագիր հասկացությունը և հիմնական տարրերը. 5 1.1 Ռենտայի պայմանագրի առարկան, հասկացությունը և ձևերը. 5 1.2 Ռենտայի պայմանագրի օբյեկտը և սուբյեկտը. 15 Գլուխ 2. Ռենտայի պայմանագրի առանձին տեսակները. 19 ...