• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հարկային համակարգ

Ամբողջ հայտարարություները: 13
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………...........................……….3 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ………………................................................................................4 2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ Վ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 2 Հարկերը և նրանց դասակար•ումը 3 ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ 6 ԱԱՀ-ի հարկվող օբյեկտներն ու սուբյեկտները 7 ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնությունները 12 ԱԱՀ-ի հարկվող շրջանառությունը և տոկոսադրույքները 17 ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 1. Հարկերի ընդհանուր բնութագիրը 5 2. Հարկման սկզբունքները 7 3. Գույքահարկը որպես տեղական բյուջե մուտքագրվող հարկատեսակ 9 Եզրակացություն 18 Օգտագործված գրականություն 19 Օգտագործված գրականություն 1. Լ. Բադանյան ՙ ֆինանսներ,...
Նկար 1
Դրամ 8100.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ԳԼՈՒԽ 1. Դեբիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը . . . . . . . . . . . 1.1. Դեբիտորական պարտքերի էությունը, դերն ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1.ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՎԵՐԸ 2.ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 3.ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4.ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5.ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.Р³Ы³лп³ЭЗ Р³Эс³е»пбхГЫ³Э П³й³н³сЩ³Э С³Щ³П³с•Б 2....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող հարկային քաղաքականության ընդհանուր դրույթները Օգտագործված Գրականություն 1. “Էկոնոմիկա և իրավունք" N11 2001թ. 2. "Էկոնոմիկա" N1 1999թ. N4 2000թ. 3. "ՀՀ վիճակա•րության տարեգիրք" ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Հարկային բեռը, էությունը, ընդհանուր նկարագիրն ու առանձնահատուկ տարրերի բնութագրությունը 7 1.1. Հարկային բեռի էությունը, առանձնահատկությունները հարկային քաղաքականության համակարգում 1.2. Հարկային բեռի գնահատման մոտ...
Նկար 1
Դրամ 7000.00
Հարկային քաղաքականությունը ՀՀ ՓՄՁ ոլորտում Բովանդակություն Ներածություն 3 Գլուխ 1. ՓՄՁ ոլորտը համաշխարհային տնտեսությունում 1.1 ՓՄՁ ոլորտը և դրա դերը համաշխարհային տնտեսությունում 5 1.2 ՓՄՁ ոլորտի հարկային քաղաքականության միջազգային փորձը 15 Գլուխ 2. Փ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Հարկերը և դրանց տեսակները պատմականորեն առաջացել են դասակարգերի և պետության ծագման հետ և միշտ հանդիսացել են պետական բյուջեի եկամտի հիմնական աղբյուր։ Գոյություն են ունեցել տարբեր տեսակի հարկեր՝մորուքի, կյանքի, ամուսնության, աչքերի գույնի և այլն։ Շուկայակ...