• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սոցոլոգիա

Ամբողջ հայտարարություները: 28
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………..…3 ԳԼՈՒԽ 1. Ազգային ինքնության ընդհանուր բնութա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Անհատի քաղաքական էությունը ԳԼՈՒԽ II Անհատի սոցիալական էությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Альмонд Г и другие, Сравнительная политология сегодня: мировой обзор, М., 2002 2. Альмонд Г., Верба С., Полити...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Աշխատանքային դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը Աշխատանքային դաստիարակության պայմաններն ու ուղիները Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Ամիրջանյան Յու., Սահակյան Ա., Մանկավարժություն, Երևան, 2005 2. Բալյան Ա.Ա., Դաստիարակության հոգե...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն..................................................................................................2 Գլուխ 1. Դպրոցականների գիտակցական գործունեությունը.............................................................................
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1. Ինֆորմացիոն հասարակության ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը 1.1 Ինֆորմացիոն հասարակություն հասկացությունը զար•ացումը տեսությունների շրջանակներում: 1.2 Ինֆորմատիզացիան ինֆորմացիոն հասարակության կայացման &b...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1 Ժողովրդավարության արդի վիճակը Հայաստանում ԳԼՈՒԽ 2 Քաղաքացիական և քաղաքական մշակույթ ԳԼՈՒԽ 3 Մրցակցության բացակայությունը որպես առաջընթացի խոչընդոտ ԳԼՈՒԽ 4 Սոցիալական խնդիրները որպես արդի Հայաստանի հասարակական հարաբե...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հաշմանդամների սոցիալական սպասարկումը Սոցիալական սպասարկումը իրենից ներկայացնում է սոցիալական օ•նության նկատմամբ սոցիալական ծառայությունների •ործունեություն, սոցիալ-կենցաղային, սոցիալ-բժշկական, սոցիալ-իրավական ծառայությունների և նյութական օ&bu...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՊԼԱՆ 1. Ղեկավար և լիդեր 2. Ղեկավարի թույլ ընդունակուրյունները 3. Ղեկավարի ուժեղ ընդունակությունները 4. Ղեկավարի մտորումները ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ