• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սոցոլոգիա

Ամբողջ հայտարարություները: 35
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………..…3 ԳԼՈՒԽ 1. Ազգային ինքնության ընդհանուր բնութա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Անհատի քաղաքական էությունը ԳԼՈՒԽ II Անհատի սոցիալական էությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Альмонд Г и другие, Сравнительная политология сегодня: мировой обзор, М., 2002 2. Альмонд Г., Верба С., Полити...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Աշխատանքային դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը Աշխատանքային դաստիարակության պայմաններն ու ուղիները Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Ամիրջանյան Յու., Սահակյան Ա., Մանկավարժություն, Երևան, 2005 2. Բալյան Ա.Ա., Դաստիարակության հոգե...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ԳԱՂԹԵՐԸ) ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ Ուրբանիզացիա (Քաղաքայնացում) Եզրակացություն
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն..................................................................................................2 Գլուխ 1. Դպրոցականների գիտակցական գործունեությունը.............................................................................
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն ¢1. Զանգվածների առաջացման նախադրյալները ¢2. Ի±նչ է զանգվածը ¢3. Զանգածային մարդու կազմախոսությունը ¢4. Զանգվածային մարդը հասարակության բոլոր ոլորտներում ¢5. Զանգվածների ապստամբության սոցիալ-մշակութայ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1. Ինֆորմացիոն հասարակության ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը 1.1 Ինֆորմացիոն հասարակություն հասկացությունը զար•ացումը տեսությունների շրջանակներում: 1.2 Ինֆորմատիզացիան ինֆորմացիոն հասարակության կայացման &b...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՎԵՐԸ 1.2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.3. ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.4. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.5. ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգը 2.1. Ճապոնիայի կառավարմ...