• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Միջազգային հարաբերություններ

Ամբողջ հայտարարություները: 22
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն ԱՄՆ-ի արտաքին տնտեսական կապերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Г. А. Арбатов, К.Н.Брутенц, Э.А.Иванян, В.Ф.Петровский : Современные США Бородаевский А. Д. "Канада в системе международных экономических отношений"...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Դիվանագետի անձնական հատկությունների նշանակությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ Գրականության ցանկ 1. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվելակերպ, Երևան, 2003թ. 2. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք, Երևան, 2003...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պ Լ Ա Ն 1. Նախաբան 2. Հայաստանը միջազ•ային տնտեսական ինտե•րացիոն •ործընթացում 3. ՀՀ տնտեսական ինտե•րացումը Վրաստանի հետ 4. ՀՀ տնտեսական համա•ործակցությունը Իրանի հետ 5. ՀՀ տնտեսական համա•ործակցության ուղիները Ադրբեջանի և Թ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Նախաբան 2.ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հեռավոր Արևելքում 3.Մեծ տերությունների դիրքորոշումը 4.Հեյի դոկտրինը 5.<<Բաց դռներ>> քաղաքականության հետևանքները 6.Վերջաբան 7.Օգտագործված գրականության ցանկ Фурсехко А.А. Борба за раздел Китая и доктрина...
Նկար 1
Դրամ 6100.00
Բովանդակություն Ներածություն …………………………………………………………………...3 ԳԼՈՒԽ 1 ՀՀ և ԻԻՀ ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները……….5 1.1 Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագրություն………………………………………………………………....5 1.2 Իրանի Իսլամական Հանրապետության ընդհան...
Նկար 1
Դրամ 7900.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1. Արտաքինպարտքիկառավարմանտեսականևմեթոդաբանականհիմքերը 1.1 Պետականպարտքիէությունը, առաջացմանպատճառներըևկառավարումը 1.2 Արտաքինպետականպարտքիկառավարմանմեթոդները, սկզբունքներըևգործիքները 1.3 Արտաքինպետականպարտքիկառավարման...