• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բանկային համակարգ

Ամբողջ հայտարարություները: 21
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն • ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԱԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ • ՀՀ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Առևտրային բանկերի կազմակերպաիրավական տեսակները և կառուցվածքը - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Բանկային մրցակցության էությունը և առանձնահատկությունները 2.Բանկային մրցակցության տեսակները 3.ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զար•ացման միտումները Եզրակացություն և առաջարկություններ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բանկային մարքեթինգի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները շուկայում: Պլան Ներածություն Բանկային մարքեթինգի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները շուկայում: Վերջաբան Գրականություն 1. Уткин Э.А. "Банковский маркетинг"- М.: Инфра-М, 1995 2...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի ընդհանուր բնութագիրը 5 Վարկային բաժին 5 Հաշվապահություն 6 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի գործունեությունը 6 Ավանդների տրամադրման կարգը 6 Ոսկու գրավով ֆիզիկա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 3 Առևտրային բանկերում գնագոյացման անհրաժեշտությունը և գների ձևավորման գործընթացը - - - - - - - - - - ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Դյուրացիայի մոդել Գրականության ցանկ 1. Բագրատ Ասատրյան, “Բանկային գործ”, 2004 թ. Երևան: 2. Кудрявцева М.Г., Кудрявцев О.А. “От чего зависит оценка процентного риска”, Журнал Банковское дело, июнь 2005 г. 3. Помазанов М. В. &ldqu...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ընդհանուր տեղեկություններ “ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ”ՓԲԸ-ի վերաբերյալ -----------------------------------------3 “ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ”ՓԲԸ-ի կազմակերպական կառուցվածքը ------------4 Բանկային գործնեությունը կարգավորող օրենսդրու...