• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապահովագրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 13
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Ապահովագրական պահուտների տեսակները, ձևավորման կարգը ՀՀ-ում 5 1.1 Ապահովագրական պահուստների էությունը, դրանց դերն ու նշանակությունը 5 1.2 Տեխնիկական պահուստների տեսակները և հաշվարկման պարբերականությունը 10 Գլուխ 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Նախաբան 1.Ապահովա•րական էությունը 2.Ապահովա•րական հասկացությունները Գլուխ1. Տրանսպորտային միջոցների ապահովա•րությունը •յուղատնտեսությունում 1.Ապահովա•րական օբյեկտները 2.Ապահովա•րական դեպքերը և ապահովա•րական ռիսկե...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն......................................................................................................... 3 Գլուխ I. Ապահոագրական գործունեության օրենսդրական կարգավորման էությանը և զարգացման պատմությունը 1.1 Ապահովագրության պ...
Նկար 1
Դրամ 3500.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՈՒՆ………………………………………………………………………………....3 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ………………………………...6 1.1.Ավտոմեքենաների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն…......6 1.2. ԱՊՊԱ և ԱՊԿԱ համակարգերում օգտագործվող տերմիններ……………………....
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներածություն Գլուխ 1:Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության զարգացման պատմությունը, էությունը և առանձնահատկությունները 1.1. Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության էությունը և առանձնահատկությունները 1.2. Ավտոտրանսպորտային ապահովագրության ձևավորումը և զարգացո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1: Գույքային ապահովագրության էությունը: 1.1. Գույքային ապահովագրության էությունը: 1.2. Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն որպես գույքային ապահովագրության տեսակ: 1.3. Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Կոլեկտիվ ապահովագրություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Կ. Հ Աբգարյան - Ապահովագրությունը շուկայական տնըեսությունում, Երևան 2004թ. Գայանե Ավագյան - Ապահովագրական մարքետինգ, Երևան 2005թ.
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԳԼՈՒԽ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 1.1 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 7 1.2 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ Բ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության էությունն ու առանձնահատկությունները 1.1 Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության էությունն ու առանձնահատկությունները 1.2 Ավտոտրանսպորտայի...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Նախաբան Գլուխ 1. Ապահովագրական գործունեության կառավարումը 1.1 Ապահովագրության կազմակերպման համակարգը և ծառայությունները 1.2 Ապահովագրական գովազդ 1.3 Ապահովագրական ռիսկեր Գլուխ 2. Ռիսկերի կառավարումը 2.1 «Ռիսկ» հասկացությունը և նրա տնտե...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------------------------------------4 Գլուխ 1 Վերաապահովագրության էությունը, գործառնություններն ու նպատակները: 1.1 Վերաապահովագրության էությունը:-------------------------------...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Վերապահովագրության էությունը և բովանդակություն 1.1 Վերապահովագրության էությունը և դերը 1.2 Վերապահովագրության ծագումը և զարգացումը 1.3 Վերապահովագրության հիմնական հասկացությունը Գլուխ 2. Վերապահովագրության ձևերը և վերապահովագրությ...