• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 52
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1.1 Ձեռնարկությունները և դրանց դասակարգումը 1.2 Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և դրանց առանձնահատկությունները ԳԼՈՒԽ 2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2.1 Կառավարման հայեցակարգերը 2.2 ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ -------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1.1 Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և նրանց առանձնահատկությունները-------5 1.2 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությո...
Նկար 1
Դրամ 3700.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 6 1.1 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ ՈՒ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 6 1.2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 9 ԳԼՈՒԽ 2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 10 2.1 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊ...
Նկար 1
Դրամ 2200.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏ 7 1.1 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ 7 1.2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Արտադրական ծրագրի իրացման վերլուծության առաջադրանքների կատարման ընդհանուր գնահատականնեը Արտադրական ծրագրի, անվանացանկի և տեսականու վերլուծությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականություն 1. Աշոտ Մարկ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդաություն Ներածություն Գործառնական գործունեության ծախսերի հաշվառումը Ոչ գործառնական ծախսերի հաշվառում Արտասովոր ծախսերի հաշվառում Նախորդ տարիների ծախսերի հաշվառում Շահութահարկի գծով ծախսի հաշվառում Եզրակացություն Առաջարկություններ Օգտագործված գրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Զուտ շահույթի և վնասի հաշվառումը ըստ հիմնական բաղադրիչների 2. Էական սխալների ուղղման և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների հածվառումը 3. Խնդիր զուտ շահույթի հաշվառման և ճշգրտման վերաբերյալ Եզրակացությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԾԽԱԽՈՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՙԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ՚ ՍՊԸ-Ի ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՙԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ՚ ՍՊԸ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՓՈ...