• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 43
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ -------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1.1 Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և նրանց առանձնահատկությունները-------5 1.2 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությո...
Նկար 1
Դրամ 3700.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 6 1.1 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ ՈՒ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 6 1.2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 9 ԳԼՈՒԽ 2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 10 2.1 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊ...
Նկար 1
Դրամ 2200.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏ 7 1.1 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ 7 1.2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Արտադրական ծրագրի իրացման վերլուծության առաջադրանքների կատարման ընդհանուր գնահատականնեը Արտադրական ծրագրի, անվանացանկի և տեսականու վերլուծությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականություն 1. Աշոտ Մարկ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդաություն Ներածություն Գործառնական գործունեության ծախսերի հաշվառումը Ոչ գործառնական ծախսերի հաշվառում Արտասովոր ծախսերի հաշվառում Նախորդ տարիների ծախսերի հաշվառում Շահութահարկի գծով ծախսի հաշվառում Եզրակացություն Առաջարկություններ Օգտագործված գրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԾԽԱԽՈՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՙԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ՚ ՍՊԸ-Ի ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՙԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ՚ ՍՊԸ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՓՈ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն................................................................................2 Ինֆլյացիայի հասկացությունը և էությունը...................................3 Ինֆլյացիայի առաջացման պատճառները..................................8...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան 1. Իրացման ծախքեր 2. Տրանսպորտային ծախքեր Ապրանքների առաքումը տրանսպորտային կազմակերպության միջոցով Ապրանքների առաքումը սեփական տրանսպորտային միջոցներով Օգտագործված գրականություն 1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельно...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Կադրային ներուժի օգտագործման հիմնական ուղղությունները և խնդիրները խոշոր բիզնեսում <<Պլաստիկ>> ԲԲԸ-ի օրինակով Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Կադրային ներուժի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը կազմակերպություններում Կադրային ներ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Կազմակերպության կապիտալի օպտիմալ կառուցվածքի որոշումը ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 Գլուխ 1. Կազմակերպության կապիտալի հասկացությունը և կառուցվածքը 4 1.1. Կազմակերպության կապիտալի սահմանումը, կապիտալի անհրաժեշտությունն ու կառուցվածքը 4 1.2. Կազմակերպության կապիտալի ձև...