• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Աշխատանքի (ի շուկա)

Ամբողջ հայտարարություները: 21
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա Աշխատանքով բավարարվածության վրա ազդող գործոնները Գրականության ցանկ 1. Խոջաբեկյան Վ.Ե., Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում, Ե., 1998թ. 2. Կիրակոսյան...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը, էությունը, անհրաժեշտությունը 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի փուլերը 3. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայողական ոլորտում Եզրակացություններ և առաջարկությ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն ---------------------------------------------------------------------4 Գլուխ1. Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի ռեզերվների տնտեսական բովանդակությունը ---------7 1.1 Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի սոցիալ-տն...
Նկար 1
Դրամ 1900.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………...……………3 1. Աշխատանքի արտադրողականության հասկացությունը…………………………….4-8 2. Աշխատանքի արտադրողականության չափման ավանդական մեթոդները……...8-12 3. Աշխատանքի արտադրողականության չափման մեթոդների կատարելա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Աշխատանքի կոոպերացման էությունը և ձևերը 2.Աշխատանքի կոոպերացման կատարելագործման հնարավորությունները հետազոտվող արտադրական կազմակերպությունում 3.Բանվորական կադրերի տեղաբաշխումը հետազոտվող արտադրական կազմակերպությունում Եզրակացություն...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Մարդկային ռեսուրսներ և մարդկային կապիտալ 1.1 Մարդկային ռեսուրսները տեսության զարգացման մեջ 1.2 Մարդկային ռեսուրսների առանձնահատկությունները Գլուխ 2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը 2.1 Աշխատուժի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքայ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Աշխատատեղերի ատեստավորումը որպես դրանց բազմակողմանի գնահատման միջոց 2.Աշխատատեղերի ատեստավորման առանձնահատկությունները ըստ աշխատողների խմբերի 3.Աշխատատեղերի ռացիոնալացումը դրանց ատեստավորման արդյունքների հիման վրա Եզրակացություն Գրա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Արտադրանքի արտադրողականությունը և նրա բարձրացման ուղիները Ներածություն 1.1 Աշխատանքի արտադրողականության հասկացությունը և էությունը 1.2. Աշխատանքի արտադրողականության պլանավորումը 1.3. Աշխատանքի արտադրողականությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները Եզրակ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն 1.1 Ադամ Սմիթի արտադրողական աշխատանքի դասական տեսությունը 1.2 Աշխատանքի արտադրողականությունը Ջ. Ս. Միլլի մեկնաբանություններում 1.3 Կ. Մարքսի մեկնաբանությունները ՙԿապիտալ՚ աշխատությունում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն С. Ядагаров...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Արտադրողականությունը ծառայությունների ոլորտում 2. Աշխատանքային նորմաները` որպես աշխատանքի գնահատման հիմնական միջոցներ 3. Աշխատանքի գնահատաման հիմնական համակարգերը սպասարկման ոլորտում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործվա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանրական և մասնակի ցուցանիշները Օգտագործված գրականություն 1. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2002; 2. ՙՏնտեսագիտության ...