• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրական ծախսեր

Ամբողջ հայտարարություները: 12
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Օգտագործած գրանության ցանկ 1. Ÿмажфи®я Ž..–Žл®йже умеязпрагллмз вгяргйълмпрж а ногвножяржяу ®бомномкщцйгллмбм имкнйгип®, šжлпи, 1997б. 2. ¦‰‘¯‡« с¯ус¯у§«‰п м„к зп©•с ¯упй&...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գնացուցակային գները և զեղչերը Զեղչեր քանակի համար Գործառութային զեղչեր Զեղչերը որպես մրցակիցների հակազդման գործիք Գնագոյացման ռազմավարություն Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ Фредерик Уебстер – младш...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Զուտ շահույթի և վնասի հաշվառումը ըստ հիմնական բաղադրիչների 2. Էական սխալների ուղղման և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների հածվառումը 3. Խնդիր զուտ շահույթի հաշվառման և ճշգրտման վերաբերյալ Եզրակացությ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Գլուխ 1 Ծրագրային բյուջետավորման դերը բյուջետային գործնթացում: 1.1 ծրագրային բուջետավորման էությունը և անհրաժեշտությունը, 1.2 ծրագրային բուջետավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը, Գլուխ 2 ծրագրային բուջետավորման կազմակերպումը: 2.1 ծրագրային...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3 «Ճիշտ ժամանակին» հասկացույթյան էությունը․․․․․․․․․․․․․․․․․4 JIT համակարգի բաղկացուցիչ տարրերը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5 «Կանբան» համակարգի էությունը․․․․․․...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Հողային ռենտաների շուկա և հողային ռենտա Պլան Ներածություն Ագրարային հարաբերությունների էությունը:Հողը որպես արտադրական գործոն Հողային ռենտայի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Հողային ռենտայի տեսակները 3.Դիֆերենցիալ ռենտա առաջին և երկրորդ , բացարձակ հողա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն 3 Լոգիստիկա հասկացությունը և զարգացման փուլերը 4 Պաշարի լոգիստիկայի տեղը ձեռնարկության լոգիստիկական համակար•ում 5 Պաշարների տեսակները 7 Պահեստավորման դերը լոգիստիկական համակարգում 9 Պահեստավորման համակարգը 11 Եզրակացու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ............................................................................................................................ 2 ԳԼՈՒԽ1. Ռիսկի էությունը, տեսակները 1.1. Ռիսկի ընդհանուր բնութագիրը ................................