• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ազգային տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 67
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2100.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 1. UNIDO-Ի ԴԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 4 2. UNIDO-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2016թ.-ԻՆ 13 3. UNIDO-Ի ԵՎ ՀՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 16 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 20 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 21
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԱՀՀ բովանդակությունը, կառուցվածքը 2. ԱՀՀ հիմնական բաղադրիչները, ՀՆԱ 3. ՀՆԱ-ի հաշվարկման եղանակները 4. ՀԱԱ, ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր 5. Եկամտի մյուս ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանքի նորմաների տեսակները և դրանց հիմնավորումը Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ • Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. 3-е изд. - М.: ИНФРА ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Աուդիտորական ապացույցները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Աուդիտի ստանդարտներ, Երևան 2003 В помощ вухгалтеру и аудитору, методогическое пособие, М. 1995 В. С Мартемьянова, Хозяйственное право, Том 1, М., БЕК, 1994
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Ապահովագրական պահուտների տեսակները, ձևավորման կարգը ՀՀ-ում 5 1.1 Ապահովագրական պահուստների էությունը, դրանց դերն ու նշանակությունը 5 1.2 Տեխնիկական պահուստների տեսակները և հաշվարկման պարբերականությունը 10 Գլուխ 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռությունը Բովանդակույուն 1. Պահանջարկի էությունը. 2. Առաջարկի էությունը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մակկոնելլ Կ. Ռ., Բրյու Ս. Լ. Էկոնոմիկս ª հիմունքներ, խնդիրներ և քաղաքականություն 2001թ. 2. Մակ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------էջ 3 Գլուխ 1 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 1.Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները--------------էջ 6 2.Առևտրային բանկերի սեփական միջոցները (կապիտալը)-----...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 2 Հարկերը և նրանց դասակար•ումը 3 ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ 6 ԱԱՀ-ի հարկվող օբյեկտներն ու սուբյեկտները 7 ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնությունները 12 ԱԱՀ-ի հարկվող շրջանառությունը և տոկոսադրույքները 17 ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Բանկային մրցակցության էությունը և առանձնահատկությունները 2.Բանկային մրցակցության տեսակները 3.ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զար•ացման միտումները Եզրակացություն և առաջարկություններ