• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արդյունաբերություն

Ամբողջ հայտարարություները: 9
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արդյունաբերական արտադրանքի տեխնիկական մակարդակի գնահատումը ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1. Արտադրության կազմակերպում, Պ. Քալանթարյան, 2004 թվ.: 2. Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և չափագիտության հիմունքներ, Մալխասյան: 3. ՙՍտանդարտացման մասին՚ ՀՀ օրենքը: ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Արդյունաբերական հեղաշրջումը Անգլիայում Ներածություն Արդյունաբերական հեղաշրջման նախադրյալները Անգլիայի առևտրային և գաղութային էքսպանսիան Կապիտալիստական ֆերմերային տնտեսության զարգացումը Գիտության արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացումը Եզրակացություն ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1. Արդյունաբերական քաղաքականություն, Ոլորտի նկարա•իրը ՀՀ. 2. Ոլորտի զար•ացման դինամիկան ՀՀ. 3. Պատմական ակնարկ Ներածություն (խնդիրներ և հեռանկարներ) Օ•տա•ործված Գրականություն
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արտադրական ռեսուրսների օգտագործումը, արդյունավետության գնահատումը թեթև արդյունաբերության ձեռնարկություններում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Друри К. Введение в упражленческий и производственный учёт. М., 2008 2. Мексон М., Альберт М., Хедоури Ф. Осн...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Արդյունաբերություն Վառելիքաէներգետիկ համալիր Մետալուրգիական արդյունաբերություն Քիմիական արդյունաբերությունը Մեքենաշինություն Թեթև արդյունաբերություն Արդյունաբերության այլ ճյուղեր Գյուղատնտեսության ընդհանուր բնութագիրը Գյուղ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Սև մետաղների ռեսուրսների արդյունահանումն ու օգտագործումը Գլուխ 2.Հազվագյուտ մետաղներ ռեսուրսների արդյունահանումն ու օգտագործումը Գլուխ 3.Գունավոր մետաղներ ռեսուրսների արդյունահանումն ու օգտագործումը Գլուխ 4. Ազնիվ ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Շուկայի ցանկացած ոլորտի վերլուծություն (թեթև արդյունաբերության ոլորտ) Բովանդակություն • Ներածություն • Շուկայական վերլուծությունների կառուցվածքն ու ուղղությունները • Թեթև արդյունաբորության ոլորտի բնութագիրը, ներկա վիճակը • Եզրակացու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Տնտեսական առանձին ճյուղերի արտադրանքի վիճակագրական ուսումնասիրությունը (ՀՀ տվյալներով) Պլան Ներածություն Արդյունաբերության արտադրանքի վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը ՀՀ - ի տվյալներով . Գյուղատնտեսության արտադրանքի վիճակագրական ցուցան...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ֆինանսա-արդյունաբերական խմբերի բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Беляев Ю.А. ФПГ: опыт и проблемы.// Финансы, 1997, № 5, с.58-59. 2. Винслав Ю. Результаты мониторинга деятельности ФПГ.// РЭЖ, 1997, № 10, с.29...