• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Վիճակագրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 16
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ագրեգատային և միջին ինդեքսներ Պլան Ներածություն Ագրեգատային ինդեքսներ Միջին ինդեքսներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Статистика (под ред. Елиссевой), М., 2002г. 2. Теория статистики (под ред. Р.А.Шмойловой), М., 2001г. 3. Общая теория статистики (под...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բացարձակ և հարաբերական վիճակագրական մեծություններ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Статистика (под ред. Елиссевой), М., 2002г. 2. Теория статистики (под ред. Р.А.Шмойловой), М., 2001г. 3. Общая теория статистики (под ред. М.Р. Ефимовой), М., 2003г. 4. ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բնակչության կենսամակարդակը, կենսամակարդակը բնութա•րող ցուցանիշենրը և դրանց վիճակա•րական վերլուծություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աղքատության նվազեցման միջանկյալ ռազմավարական ծրագիր (նախագիծ), Երևան, 2005 թ.։ 2. Աղքատության և պարենային ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Բնակչության կենցաղ սպասարկման ծրագրի հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման կարգը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աղալարյան Ա.Ա., Հարությունյան Ա. Ք. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրության դասընթաց. Ուսումնական ձեռնարկ-Եր.:...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Գլխավոր և ընտրանքային համակցություններ, և նրանց ընդհանրացնող բնութագրերը Պլան Ներածություն 1. Գլխավոր և ընտրանքային համակցություններ 2. Ընտրանքային դիտարկման տեսական հիմունքները և նշանակությունը Եզրակացություն ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Ա. Պետրոսյան ՚Վիճակագրութ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Գծային և շտաբային լիազորությունների էությունը և տարատեսակները Պլան Ներածություն 1. Լիազորությունների էությունը և պատասխանատվությունը 2. Լիազորությունների տեսակները:Գծային և շտաբային լիազորություններ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Берко...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ Պ Լ Ա Ն ՆԱԽԱԲԱՆ ԳԼՈՒԽ I. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
1. Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները 2. Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը 3. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ. 4. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի միտումները վերջին տարիներ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական իրավիճակի բնութագիրը 1.1 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող արժեքային, ծավալային ցուցանիշներ 1.2 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող գների մակարդակի բնութագրման ցուցանիշներ 1.3 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող զբ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Վիճակագրական ցուցանիշներ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. 1. Ա. Պետրոսյան, <<Վիճակագրության տեսություն>>, Երևան 2005թ. 2. Կ. Հակոբյան, <<Վիճակագրութայն տեսություն>>, Երևան 2004թ. 3. Елисеева И. И...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վ. Ս. Կոցլով, Յա. Մ. Էրլիխ, Ֆ. Տ. Դոլգուշևսկի <<Վիճակագրւթյան ընդհանուր տեսություն>> Երևան 1982թ. Կ. Հակոբյան <<Վիճակագրութայն տեսություն>> Երևան 2004թ. Ա. Պետրոսյան &l...