• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Գյուղատնտեսություն

Ամբողջ հայտարարություները: 7
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Նախաբան ՀՀ անտառային օրենսդրությունը Անտառային հրդեհները և նրանց կանխար•ելման հիմնական ուղիները Գրականություն
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Ներկայումս տիրապետող է այն կարծիքը, որ ՀՀ արտաքին առևտրի հիմնական խոչընդոտը հաղորդակցության ուղիների շրջափակված լինելն է: Չժխտելով այս գործոնի բացասական ազդեցությունը, միաժամանակ պետք է ընդունել, որ ֆիզիկական ծավալով հնարավոր է առնվազն արտահանել այն քա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԳԼՈՒԽ1 Գյուղմթերքների շուկայի խնդիրները ¢1 Գյուղմթերքների ինքնարժեքի ու գնի միջև օրգանական կապի բացակայությունը, որպես գյուղմթերքների շուկայի հիմնախնդիրների ծագման պատճառ: ԳԼՈՒԽ 2 Գյուղմթերքների շուկայի հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ պետական ո...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎՐԱ Օգտագործված գրականություն Гражданска оборона на объектах агропромышленного комплекса. Дмитриев И.М. и др. М., ВО “АГРОПРОМИЗДАТ”. 1990
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Թռչնաբուծական էկոնոմիկա Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Կ.Ա. <<ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՖՈՆԴԵՐԸ, ԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱՆԵՐԸ, ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ>> << ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Նախաբան Հայաստանի անտառների արժեքավոր և անհետացող տեսակները Անտառային հազվա•յուտ և արժեքավոր ծառաբույսերի պահպանությունը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում Վերջաբան Գրականություն