• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Դրամավարկային քաղաքականություն

Ամբողջ հայտարարություները: 19
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն------------------------------------------------------էջ 3 Գլուխ 1 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 1.Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունները--------------էջ 6 2.Առևտրային բանկերի սեփական միջոցները (կապիտալը)-----...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի ընդհանուր բնութագիրը 5 Վարկային բաժին 5 Հաշվապահություն 6 ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի գործունեությունը 6 Ավանդների տրամադրման կարգը 6 Ոսկու գրավով ֆիզիկա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 3 Առևտրային բանկերում գնագոյացման անհրաժեշտությունը և գների ձևավորման գործընթացը - - - - - - - - - - ...
Նկար 1
Դրամ 1500.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1.ԴՐԱՄԱԿԱՆԶԱՆԳՎԱԾԻԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 2.ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ Եզրակացություն Օգտագործվածգրականությանցանկ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1.ԴՐԱՄԱԿԱՆԶԱՆԳՎԱԾԻԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 2.ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ Եզրակացություն Օգտագործվածգրականությանցանկ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն. 3 Դրամավարկային քաղաքականության էությունը. 5 Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական նպատակներն ու գործիքները. 8 IS-LM մոդելը և դրամավարկային քաղաքականությունը. 14 Միջանկյալ և գործառնական նպատակներ. 15 Դրամավարկային քաղաքակ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Գլուխ1. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.1 Դրամավարկային ք...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ1 1.1 Պարտադիր պահուստների քաղաքականությունը 1.2 Առեւտրային բանկերի վերաֆինանսավորում 1.3 Բաց շուկայական գործառնություններ. 1.4 Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները 1.5 Իրացվելությունը դուրս քաշող գործիքներ Գլուխ2 ...
Նկար 1
Դրամ 7000.00
Բովանդակություն Ներածություն ................................................................................................................. 3 Գլուխ I. Հիմնական միջոցների էությունը և վերլուծության խնդիրները 1.1 Հիմնական միջոցների դերը արտադրական գործ...