• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բիզնես պլան: Բիզնես

Ամբողջ հայտարարություները: 7
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Դիվանագիտության առանձնահատկությունները միջազգային բիզնեսում. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցությունը ԳԼՈՒԽ II ՄԱԿ-ի և ԱՊՀ-ի, որպես միջազգային կազմակերպությունների, տնտեսական գործունեությունը միջազգայի...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Բանակցությունները միջազգային բիզնեսում. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցությունը ԳԼՈՒԽ II Տարբեր մոտեցումները տնտեսական հարաբերություններին. մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը ԳԼՈՒԽ III Համ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Բիզնեսի կազմակերպման ձևերը և առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.1 Բիզնեսի էությունը 1.2 Բիզնեսի կազմակերպման ձևերը Գլուխ 2. Բիզնեսի կազմակերպումը պահեստային կազմակերպություններում 2.1 Պահեստների տեսակները...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1.1 Նորամուծությունների էությունը և դասակար•ումը 1.2 Նորամուծական •ործունեության կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները 1.3 Նորամուծական •ործունեության ֆինանսավորման աղբյուրները Գրականություն
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՓՆերածություն Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 1.1 Փոքր բիզնեսի դերը տնտեսության մեջ 1.2 Փոքր բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Գլուխ 2. ՓՄՁ-երի զարգացման վերլուծությունը ՀՀ-ում 2.1 ՓՄՁ-երի զարգացման հիմնախնդ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԼԱՆ ՆԱԽԱԲԱՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 1. 1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼԸ 1. 2 ՓՈԽԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ԳԼՈՒԽ 2. ԿԱՊԻՏ...