• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Պատմություն

Ամբողջ հայտարարություները: 81
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Անձի հասկացությունը, իրավունակությունը և գործունակությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Ա. Պ. Արշակյան, Նաիրի հրատարակչություն,Երևան 2003թ. С. В. Промкин, О.Е. Петрухина &l...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշոտ 2-րդ Երկաթ: Անկախության ամրապնդումը Գրականության ցանկ 1. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, Երևան, 1965 2. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, Երևան, 1976 3. Հայոց պատմություն, Երևան, 1986 4. Լեո, Հայոց պատմություն, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1967 5....
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ Ա Արաբական ամիրայությունները Հայոց թագավորության կազմում ԳԼՈՒԽ Բ Ամիրայություների անջատվելը Հայոց թագավորությունից ԳԼՈՒխ Գ Հայաստանը, Բյուզանդիան և Համդանյանները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Աղբյուրներ 1. Օտար աղբյուրները Հա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Արաբական տիրապետության հաստատումը Հայաստանում Ներածություն Գլուխ1. Արաբական արշավանքները Հայաստան: Թեոդորոս Ռշտունու գործուեությունը և հայ – արաբական պայմանագիրը Գլուխ 2. Հայաստանի քաղաքական դրությունը VII դարի կեսին: Արաբական խալիֆայության ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 3 ԳԼՈՒԽ 1-ին Արշակ 2-րդի դիվանագիտական գործունեությունը 350-ական թթ.-6 ԳԼՈՒԽ 2-րդ Արշակ 2-րդի արտաքին քաղաքականությունը 360-ական թթ. - - -...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1. Ներածություն 2. ԳԼՈՒԽ I Արտաշես Ա 3. ԳԼՈՒԽ II Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները • Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը • Հողային հարաբերությունների կարգավորումը • Այլ բարենորոգումներ 4. ԳԼՈՒԽ III Արտաշես Ա-ի միավորիչ գործունեությունը • Արտ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան «Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում: Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը» Ներածություն Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Ավդալբ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բագրատունիների թագավորության հիմնադրումը Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Հայկական պետականության վերականգնմա ներքին և արտաքին նախադրյալները: Իշխանանց իշխան Աշոտ Բագրատունու ներքին և արտաքին քաղաքականությունը Գլուխ 2. Հայկական պետականության վերականգնումը: Աշո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Բիսմարկի դիվանագիտությունը Դանիայի դեմ պատերազմի տարիներին ԳԼՈՒԽ 2-րդ Բիսմարկի դիվանագիտությունը Ավստրիայի դեմ պատերազմի ընթացքում Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Тт. 1-3, М., 1940-41. 2...
Նկար 1
Դրամ 400.00
Լինելով Զանգեզուրի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչ և ոչ միայն` Գարեգին Նժդեհը իսկապես հսկայական աշխատանք է ծավալել և շատ բան է արել հայ ազգի համար: Նույնիսկ 1921թ., երբ թողեց Հայաստանի սահմանները, չդադարեց մտածել իր ժողովրդի մասին և Հայաստանի սահմանների...