• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ծրագրային բյուջետավորման դերը բյուջետային գործնթացում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
55
Չափս:
596.5Kb

Բովանդակություն

Գլուխ 1 Ծրագրային բյուջետավորման դերը բյուջետային գործնթացում:

 1.1 ծրագրային բուջետավորման էությունը և անհրաժեշտությունը,

1.2 ծրագրային բուջետավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը,

Գլուխ 2 ծրագրային բուջետավորման կազմակերպումը:

 2.1   ծրագրային բուջետավորման մեթոդները:

Գլուխ 3  ծրագրային բուջետավորման ներդրման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում:

 3.1ծրագրային բուջետավորման հիմնախնդիրները,

  3.2    ծրագրային բուջետավորման ներդրման և իրականացման ուղղությունները:

Եզրակացություն

Օգտագործված տվյալների աղբյուրները

 

         Օգտագործված տվյալների աղբյուրները.

•        §Ընթացիկ և կապիտալ ծախսեր ըստ մակարդակների–Կրթություն 1E¦  ձևի պատրաստումը  հիմնված   է   ՀՀ   ՖՆ   գանձապետարանի   տարեկան հաշվետվությունների (2006-2008թթ. համար), 2009թ. պետական բյուջեի և 2010թ. պետական բյուջեի նախագծի վրա:

•        Առողջապահական և ջրային ոլորտների  §Ֆինանսավորման աղբյուրներն ըստ ոլորտների, 2008 (5)¦ ձևում առկա` 2008թ. տնային տնտեսությունների ծախսերի տվյալները հաշվարկվել են օգտագործելով ԱՍՏ-ի ուսումնասիրության արդյունքները` Օգուտի Բաշխման Վերլուծության համար:

•        Կրթական ոլորտի § Ֆինանսավորման աղբյուրներն ըստ ոլորտների, 2008 (5)¦ ձևում առկա` 2008թ. տնային տնտեսությունների ծախսերի տվյալները վերցվել են 2009-2011թթ. Միջնաժամկետ Ծախսային Ծրագրից:

•        ՀՆԱ-ի, ինչպես նաև 2006-2008թթ. փաստացի բնակչության թվաքանակի մասին տվյալները վերցվել են Ֆինանսների նախարարության մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ հաղորդագրություններից և Բյուջեի Ուղերձներից:

•        Միջնակարգ ընդհանուր կրթության աշակերտների թվաքանակի մասին տվյալները 2005-2006թթ., 2006-2007թթ., 2007-2008թթ. և 2008-2009թթ. ուսումնական տարիների համար ստացվել են Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի տվյալների բազայից:

•        Առողջապահական ծրագրերի աղբյուրներն են հանդիսանում Ֆինանսների նախարարության կայքէջը` ֆինանսական տվյալների մասով, և Սռողջապահության նախարարության §Առողջություն և առողջապահական վիճակագրություն 2009¦ հրատարակումը:

•        Ոլորտների բյուջետային ծրագրերին առնչվող այլ տվյալները և ֆինանսական տեղեկատվությունը ստացվել են Պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքներից և Բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություններից` պահանջվող ժամանակահատվածների համար:

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar